toplum bilinci

1.

herkesin her zaman herşeyden haberi olamıyor yaşadığımız dünyada.bunu sağlamak oldukça zor.kimi kendi tarihini bilemezken kimisi dünya tarihini , kimi kendi edebiyatını bilmezken kimisi dünya edebiyatını biliyor.kimisi modayı takip ediyor,kimisi politika,kimisi müzik konusunda bilgili ve bunların tümüne birden toplum deniyor.
dünya değiştikçe onu yönetenler de değişiyor.politikalar değişiyor,zevkler modalar değişiyor.bütün bu değişimlerin takibi ,yazılı ve görsel medya sayesinde sağlanıyor.işte bilinç kavramı burada devreye giriyor.
toplum bilinci oluşturmak,ince eleyip sık dokumayı gerektiren oldukça ince bir çizgidir.günümüzde bunu sağlayabilen kişi veya kurumlar oldukça az gördüğüm kadarıyla.
genelleme yapılacak olunursa ; çoğu tarih kitabı , kendi ırklarını haklı ve galip görmekte ortak bir görüşe sahiptirler.onlara göre kendi davaları her zaman haklıdır.her genç beyin yaşadığı dünyada kendi milletini kahraman olarak görür ve atalarının yaptığı savaşlar hep kendi haklı davalarıdır.yaş ilerledikçe,okul denen kavramsal yığın deposu kişinin özgür düşüncesinin ardında kalır ve gerçekler ortaya çıkar.farklı görüşler,değişik kaynaklar,bakış açıları ve gerçekten objektif bir mantık ile aslında kimsenin haklı olmadığı ve insan öldürmenin hiçbir zaman haklı bir tarafının olmadığı öğrenilebilir.
işte o zaman bütün bu kavgaların,görüş ayrılıklarının ve bağnazlığın önüne geçilebilir.
işte o zaman bir türk,karşısındaki kişinin yunanlı olduğunu öğrendiği zaman ona karşı önyargılı olmamayı öğrenebilir.
ve belki o zaman sağ ile sol ortada buluşup,yaşadıkları ülkeyi daha da yaşanır hale getirebilirler.
işte bütün bunlar sağlamak için gerekli olan tek şey toplumsal bilinçtir.

   bilinc6   28.04.2007 00:21 ~ 13:51
   #356083
2.

kollektif bilinç, bir deliliğin vuku bulduğu bir anda ortak payda çıkarılma isteğidir. ve bu istek münferttir.

   darkofdirt   28.02.2010 18:29
   #1962510
3.

endüstri toplumu diye adlandırılan günümüz modern toplumlarında pek de var olduğu söylenemez bu bilincin. toplumsal bilincin var olabilmesi için öncelikle o toplumun bilinçli bireyler tarafından oluşması gerekiyor. ama nerde.. ümidi kesmemek lazım diyeceğim ama gençliğin durumu da malum be..

   ne yazsam acep recep   20.04.2010 01:50
   #2030970
4.

yaptırımlar da bu bilincin edinilmesinde etkendir. bir süre sonra kurallar yerleşir, ahlaken ve vicdanen kurallara uymazsanız rahatsız olursunuz. yurttaşlık bilinci modern toplumlara bu şekilde yerleşmiştir.

   zelisa   15.11.2011 16:51 ~ 17:51
   #2455078
 
reklamı kapat

yazdır