toplum felsefesi

1.

toplumcu görüşe dayalı düşünce ve değerlendirme.

   walking away   23.01.2008 02:02
   #829025
2.

"sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çık­masından önce, toplumların yapısını anla­mak, sorunlarını çözmek ve ona istikrarlı bir yapı kazandırmak maksadına yönelik düşünce biçimlerine verilen ad."

alıntıdan anlaşılacağı üzere toplumcu bakış açısı ile toplumu açıklamak değil, bir felsefe disiplini olarak çıkıyor karşımıza. daha doğrusu sosyolojinin kökü. birçok görüşü içinde barındırır. toplum hakkında düşünen herkes aynı düşünce üzerinden gidemeyeceğinden de tek bir görüşe dayalı bir felsefe değildir. siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, bilim felsefesi, din felsefesi gibi felsefenin bir koludur.

ancak bu kol bir süre sonra bilimsel metodları kullanmaya başlamış ve bir bilim olarak-sosyoloji- karşımıza çıkmıştır.

   tiki avcisi   23.01.2008 02:10
   #829036
 
reklamı kapat

yazdır