tore ceza kanunu

1.

türkiyenin doğusunda işleyen aşiretlerin yazdığı 10 ila 15 maddelik ceza kanunu. bu töre ceza kanununa mukamevet eden, uymayan herkesin cezası tektir ve ölümdür.

   darklord   28.06.2007 12:38
   #506504
2.

bütün cezaları ölüm olan, yazarı bir kaç bunaktan oluşan yazısız yasalar bütünü.

   rabios   28.06.2007 12:43
   #506511
3.

yazılı olmayan kuralardan oluşan törenin yazıya geçirilip mensuplarına bildirilmesi acayipliği.töre; din, kültür, örf ve gelenekten oluşuyorsa ceza kanunun hangi kaynaktan beslendiği kolaylıkla tespit edilebilir.töre denilen normlar objektif ve genel olmak durumundadır.objektiftir, zira töreye mensup bireyler tarafından anlaşılıp yorumlanabilir.geneldir bu sebepten töreye mensup her birey için aynı şekilde uygulanır.eğer törenin temel ekseni din ise ve bu din islam ise, örneğin zina edene ölüm cezasının verilip verilemeyeceği hadi zatında dinin içinde tartışmalı olduğundan, törenin bu cezasının kaynağının dini olduğu tartışmalıdır.eğer bu ceza örf ten kaynaklanıyorsa ve zina eden erkeğe uygulanmayıp kadına dönükse objektif ve genel olma özelliği bulunması gereken töreye rağmen bu özelliği bulunmayan bu cezası gene töresel değildir.eğer gene bu ceza gelenekten kaynaklanıyorsa böyle bir geleneğin kendinden üstün kabul edilen bazı normlar tarafından (dini ve töresel) denetlenmesi yapılması zaruridir.ziira verilen ceza ölüm olduğundan en iptidai toplumlarda bile bugün ölüm cezasının gelenek olduğunu iddia etmek makul değildir.

   etson arentesto   28.06.2007 12:48 ~ 29.06.2007 11:43
   #506521
 
reklamı kapat

yazdır