transgen tohumlar

1.

transgen tohumlar
transgen tohumlar hem toksin içerir hem de ebterdirler. insan sağlığı için çok önemli olan koruyucu ve önleyici etkin maddelerin bir çoğundan mahrumdurlar. transgen tohumların içerdiği toksin genlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin ne olduğu veya ne olacağı konusunda herhangi bir bilgi de henüz yoktur. transgen tohumlardan elde edilen ürünlerin lignin-selüloz oranları değişkendir. amerika'da arılar hızla hastalanmakta ve yok olma sürecine girmiştir. bunun en önemli nedenlerinde bir tanesi, transgen tohumun (gdo) çiçeklerine konan arıların polen ve çiçeğin özsuyunda bulan kırık-gen proteinlerini alarak otoimmün rahatsızlıklara yakalanmasıdır.

değerli okuyucu, hangi canlı olursa olsun, genetik yapısı değiştirildiğinde evrimleşme programı devam eder. yani, kendisini geliştirme süreci (evrim) devam eder. ancak, kendisini geliştirme süreci, genleri değiştirilmiş haliyle devam eder. bu süreç, tamamen doğal sürecin dışında, sonuçlarının ne olacağını bilmediğimiz doğa sistematiğinin kapsamının dışında gelişen bir olaydır. halbuki, doğal bir tohum (genetik yapısına müdahele edilmemiş tohum), çevre şartlarına bağlı olarak doğal süreci içerisinde evrimini mükemmele yönelik olarak tamamlar. genlerine müdahele edilmiş (genleri değiştirilmiş) bir canlının mükemmele doğru kendisini geliştirmesi beklenemez.

prof. dr. ibrahim adnan saraçoğlu

   ziman   28.01.2010 23:29
   #1898442
2.

<bkz: gdo>

   ziman   28.01.2010 23:30
   #1898446
 
reklamı kapat

yazdır