tumdengelim

1.

teoriden hareketle gerceklerin incelenmesidir..genelden özele hareketdir.

   soslan   03.10.2006 16:09
   #68676
2.

tüme vardım gelicem. **

   ugokhan   03.10.2006 16:31 ~ 16:38
   #68714
3.

ilk okullarda okuma-yazma öğretilirken izlenen yoldur. şöyle ki; önce cümleler öğretilir: <bkz: ali ata bak.>
daha sonra cümle sözcüklere, hecelere ayrılır. böylece henüz soyut düşünme yetisi gelişmemiş çocukların okumayı daha kolay öğrenmesi sağlanır.

benzer bir yöntem yabancı dil öğretiminde de izlenir. ingilizce dersleri "what is your name?" ile başlar, "what" ile değil.

karşıtı için <bkz: tümevarım>

   sherry   14.11.2006 12:22 ~ 12:24
   #108258
4.

tümelden tikeli ve genelden özeli çıkaran uslamlama yöntemi... tümdengelim, doğru olan ya da doğru olduğu sanılan önermelerden zorunlu olarak çıkan yeni önermeler türetir. öncüller doğruysa sonuç da mantıksal bir zorunlulukla doğrudur. “örneğin: insan ölümlüdür , ahmet insandır öyleyse ahmet de ölümlüdür” tasımı, tümden gelen bir tasımdır. bütün insanların ölümlü oldukları doğruysa ahmet de bir insan olduğuna göre ahmet’in de ölümlü olması zorunludur, başka türlü olamaz.

deneysel bilimin , tümevarımcı bilgi yönteminin kurucusu francis bacon deneye başvurmadığı, salt düşünsel bir uslamlama olduğu için tümdengelimi yadsımıştır. buna karşıt hegel , tersine, ancak tümdengelenin gerçek olduğunu, bireyselden yola çıkılarak tüme varılamayacağını savunmuştur. ona göre idealizm için tek geçerli yöntem, tümdengelim yöntemidir.

tümdengelim ve tümevarım yöntemleri, tümelle tikel (genelle özel) arasında sıkı bir ilişki gören ve bu ilişkiyi en doğru şekilde ortaya koymanın yollarını araştıran aristoteles’in buluşudur. genelden özele inen tümdengelim yöntemiyle özelden genele çıkan tümevarım yöntemi 17. yüzyıldan itibaren bir hayli gelişmiştir. özellikle bu iki yöntem arasındaki bağlılık, ikisinin birlikte kullanılması diyalektik mantıkta gerçekleşmiştir.

   exnihilo   03.01.2007 05:24
   #167156
5.

dedüksiyon.

   hogir   12.08.2007 20:10
   #605744
6.

<bkz: tümden geliyoruz, tüme varıcaz.>

   metallicblack   12.08.2007 20:11
   #605750
 
reklamı kapat

yazdır