turk edebiyatinin ilkleri

1.

ilk yerli tiyatro eseri: şinasi / şair evlenmesi / 1859
ilk yerli roman: şemsettin sami / taaşşuk-ı talat ve fıtnat
batılı tekniği uygun ilk roman: halit ziya uşaklıgil/ aşk-ı memnu
ilk çeviri roman: yusuf kamil paşa/ fenelon’dan telemak / 1859
ilk köy romanı: nabizade nazım / karabibik
ilk psikolojik roman: mehmet rauf / eylül
ilk realist roman: recaizade mahmut ekrem / araba sevdası
ilk resmi türkçe gazete: takvim –i vakayi
ilk yarı özel gazete: ceride-i havadis
ilk tarihi roman: namık kemal / cezmi , a. mithat / yeniçeri
ilk tamamen özel gazete: tercüman-ı ahval / şinasi ile agah efendi
ilk pastoral şiir: a.hamit tarhan / sahra
ilk şiir çevirisini yapan ,ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez kullanan ilk türk gazeteci: şinasi
aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: a.hamit / eşber veya sardanapal
heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: a.hamit/ nesteren
ilk bibliyografya: katip çelebi / keşfü’z zünun
ilk hatıra kitabı: babürşah / babürname
ilk hamse yazarı: ali şir nevai
ilk tezkire: ali şir nevai / mecalisün nefais
ilk antoloji: ziya paşa / harabat
ilk atasözleri kitabı: şinasi / durub-i emsal-ı osmaniye
ilk mizah dergisi: teodor kasap / diyojen
ilk hikaye kitabı: a: mithat / letaif-i rivayet
ilk fıkra yazarı: ahmet rasim
ilk türkçe yazılan kitap: yusuf has hacip / kutadgu bilig
ilk siyasetname: yusuf has hacip / kutadgu bilig
ilk mensur (düzyazı tarzı) şiir örneklerini veren: halit ziya
şiirde ilk defa türk kelimesini kullanan: mehmet emin yurdakul
ilk makale: tercüman-ı ahval mukaddimesi
ilk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: fecr-i ati
mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: yusuf has hacip / kutadgu bilig
ilk seyahatname: seydi ali reis / mir’atül memalik
ilk edebiyat tarihçimiz: abdulhalim memduh efendi
batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: mehmet fuat köprülü
sahnelenen ilk tiyatro: namık kemal /vatan yahut silistre
kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: tevfik fikret
türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: süleyman paşa / sarf-ı türki
ilk naturalist eserimiz ve yazarı: nabızade nazım / zehra
divan edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: nedim
şarkıyı icat eden: nedim
ilk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: kamus'ul alam
ilk sözlüğümüzivan-ı lügat-it türk
ilk türkçe sözlük: şemsettin sami: kamus-ı türki
ilk özdeyiş örneklerini veren: ali bey / lehçet’ül hakayık
ilk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: kutadgu bilig
türk adının geçtiği ilk türkçe metin: orhun abideleri
edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: recaizade mahmut ekrem
edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: mehmet emin yurdakul
konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: ömer seyfettin
edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: a. hamit / validem
ilk köy şiiri: muallim naci / köylü kızların şarkısı
ilk alfabemiz: göktürk alfabesi
tekke şiirinin babası: ahmet yesevi
ilk türk destanı: alp er tunga destanı
bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: namık kemal
bizde epik tiyatro türünün kurucusu: haldun taner
ilk kadın romancımız: fatma aliye hanım
süslü nesrin ilk temsilcisi: sinan paşa
dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk müslüman türk destanı: kırgızların manas destanı
edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: şinasi
kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen ilk roman: ateşten gömlek
ilk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: a.vefik paşa
ilk divan şairi: hoca dehhani
hikayede gerçek anlamda ilk kez anadolu'yu işleyen: refik halit karay
en başarılı psikolojik roman yazarımız: p.safa / 9. hariciye koğuşu
ilk çocuk şiirlerini yazan: tevfik fikret / şermin
dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: genç kalemler

   nicholai alexandrovic hel   11.11.2008 16:45
   #1082873
2.

ilk nobel edebiyat ödülü; orhan pamuk

   demarke   11.11.2008 16:55
   #1082885
 
reklamı kapat

yazdır