turk milliyetciligi

1.

dünya üzerinde milliyetçilik kadar natürel bir akış yoktur kanımca. ben milliyetçiliğe insanî fıtratın doğal bir tezahürü gözüyle bakıyorum. şöyle ki;

bir insan, kendi çocuğunu neredeyse istisnasız bir şekilde diğer çocuklardan daha çok sever. aynı mantıktan hareketle bir baba, anne kendi ailesini(ailesinin fertlerini) diğer ailelerin mensuplarından daha çok sever. çocuk- aile olarak başlattığımız bu sevginin kanalize edilme sürecini bir süre sonra memleket, ordan da millet sevgisine dayandırabiliriz.

burdan gelmek istediğim sonuç şudur: bence milliyetçilik bir fikriyat, bir teori değil; insanî karakterin doğuştan getirdiği bir sonuçtur. bir anne hayvanın yavrusu üzerindeki şefkat ve merhamet aslında doğadaki milliyetçiliğin en ilkel halidir. dolayısıyla kendi üzerinde diğer ideolojilere yapıldığı gibi oynama, tamirat kabul etmez. en saf haliyle milliyetçilik, bilimsel bir uzlaşı ve yönlendirme de göremez. aksi halde çığırından çıkar, artık farklı bir mecrada, farklı bir amaca hizmet etmiş bulunur. işte bu yüzden bugün milliyetçi tabanların oturup fraksiyon kurma çabaları, komediden öteye geçmez. çünkü doğallığını ve ardından inandırıcılığını kaybeder.

türk milliyetçiliği özeli üzerinden bu konuyu tartışalım: chp milliyetçiliği(ulusalcı milliyetçilik), mhp milliyetçiliği ve dahi bbp milliyetçiliği gibi din faktörünün de önemli bir belirleyici olduğu vasıflandırma biçimi zannımca sabiti zorlamaktan başka bir şey değildir. çünkü bu tür zihniyetler, milletini sevme gibi masum bir insanî davranıştan ziyade "ötekini sevmeme" mantığı üzerine kuruludur. anlatmaya çalıştığım natürel milliyetçilik ile bugünkü hakim türk milliyetçiliği arasındaki fark şu olabilir:

kendi çocuğunu diğer çocuklardan daha çok seven bir insan, aslında diğer çocukları hiç sevmiyor değildir. sadece ilahi yazılımın kendisine yüklediği program doğrultusunda hareket etmekte ve çocuğuna daha fazla şefkat göstermekte iken diğer çocuklardan da tabiki nefret etmemekte, karakterine bağlı olarak yeri ve zamanı geldiğinde sevgi alanını genişletmekte beis görmemektedir.

ulusalcı milliyetçiliği örnek göstereyim ki bu tür milliyetçiliğin ne kadar tahrikli ve olağandışı olduğunu anlatabileyim:
chpli zihniyet, türk milliyetçiliğini antiemperyalizme dayandırır yıllar yılı. onlara göre amerikan emperyalizmi, türk hakimiyetini törpüleyeceği için kesinkes reddedilmelidir. oysa aynı chpli zihniyet önemli etnik ve azınlık nüfusuna rağmen türkiye'deki imperyal gücün "türk" olması sorunsalı ve çelişkisi karşısında cevapsız kalmaktadır. şimdi buna göre chp, antiemperyalist bir düşüncede mi; yoksa sen değil ben imperyal olacağım sende bendesinde mi? bu nokta hala karanlıktır.

mhp'nin başını çektiği türk milliyetçiliği anlayışı ise milliyetçiliği çekip çekiştiren ve dolayısıyla özünden ve doğallığından uzaklaştıran, sonuç olarak sömüren her hizip gibi masumiyetten uzaktır. öyleki mhp'nin türk milliyetçiliği, zamanında yani 80 döneminde kendi halkını vuran devletin(aslında askerin) saldırgan vurucu gücü olmuştu.

hasılı bugünkü türk milliyetçiliği "milletimi seviyorum" değildir. milletini seven hiçbir insan ayıplanamaz. bu türkler için de, kürtler için de, araplar için de böyledir. zaten "benim milletim senin milletinden üstündür" zırvası milliyetçilik değildir. olsa olsa sarfedildikten sonra kavga çıkacağı kesin olan bir laf olabilir. türkiye'de cumhuriyet döneminin kadim kavgasının sebebi belki de bu laftır.

   paulie gualtieri   25.02.2010 17:33
   #1958576
2.

milletimi seviyorum'un ötesinde bir faşizme doğru yol alabilen ve günümüzde tamamen bu hale gelen.vatanseverlikten ayrı yere konulması gereken bir ifade...

   siyahkurt   25.02.2010 17:35
   #1958577
3.

hubbül vatan minel iman yani vatan sevgisi imandandır.

   kursad fhlmnv   25.02.2010 17:37
   #1958579
4.

düşman olgusundan beslenir.
düşman yoksa birileri düşman olarak belirlenir.

<bkz: vatan millet sakarya>
<bkz: ccc>

   ironick   25.02.2010 17:37
   #1958580
5.

üzerine doktora yaptığım konu.

   kursad fhlmnv   25.02.2010 17:38
   #1958581
6.

türk milliyetçiliğini faşizm sanan beyinsizlere inat güzeldir ve olması gerekendir. asıl türk milliyetçiliğini yok etmeye çalışmak ve karalamak faşistliktir.

   yokcaniiimmm   25.02.2010 17:43
   #1958588
7.

imanı da bırak canım; tabiki o da vardır da beş yaşındaki bir çocuğun dört yaşındaki kardeşini diğer çocuklardan daha çok sevmesini ve korumasını neyle açıklayacağız? o derece olağan ve "self" bir süreçten bahsediyoruz. düşün ki iman bile sonradan edinilir.

yanisi türk milliyetçiliğine copy paste edilen "biz alparslan türkeş'in bozkurtlarıyız" saçmalığı, milliyetçiliğin doğal evrimini kökeninden değiştirmiştir. bu milliyetçilik değil, ayrı "bir şeydir" artık. çünkü "vatan sevgisi imandandır" hadisini şiar edinen bir şahıs, aynı vatanda yaşayan ve imanlı müslüman olan "ötekileri" nasıl sıfatlandıracaktır? ki o da "milletini sevmeyen şeytandır" hadisini şiar edinmiştir. nasıl olacak şimdi?

   paulie gualtieri   25.02.2010 17:48
   #1958590
8.

azı zarar olabileceği gibi aşırısıda zarardır. herkes (doğal olarak) sever mensubu olduğu milleti. fakat, iğne deliğinden kainatı görebilen bir kişi bir milletin ötesinde en çok insanı sever. o ayrı.

   nukleer fare   25.02.2010 17:50 ~ 17:52
   #1958591
9.

hiçbir zaman bir hitler, musolini veya franco çıkarmadığı gibi soykırıma da ön ayak olmamıştır.

siken yaranır diye bir atasözü var.

   ederleziavela   25.02.2010 18:00 ~ 18:01
   #1958603
10.

uzun bir yazı olacak şimdiden uyarayım.

bir uyanıştır. kökenlerinin tam olarak nerden geldiği tartışmalı da olsa, en azından biz orhun yazıtlarına kadar geri götürebiliyoruz, yenisey yazıtları da var aslında fakat onun çözümlemesi kesin olarak yapılamadığı için birşey diyemiyeceğim bu konuda. orhun yazıtlarında geçen ve kabaca günümüz türkçesine şöyle tercüme edilebilecek olan "gök yıkılmadıkça, yer yarılmadıkça senin ilini, töreni kim bozabilir?" cümlesinden de anlaşılacağı gibi doktrinasyonu batıdaki sapık ırkçı burjuva milliyetçiliği gibi 18. yüzyılda değil, en azından 1500 yıl önceden gelmektedir. türkler zaman içinde islamla tanıştılar ve daha önce onlara gelen dinin tamamlayıcısı oldukları gördükten sonra (büyük bir kısmı-ufak bir kısmında sıkıntı olmuştur ama o ayrı bir tartışmanın konusu) seve seve şahadet getirerek müslüman oldular, ve kabul ettikleri bu dinde de cihangirlik, cenk ve vatan millet sevgisi gibi önemli değerler olduğunu farkettiler. osmanlı'da ise bu şeyh edebali'nin osman bey'e nasihatinda tezahür eder. cenk aşkını, ila-i kelimetullah için ve nizam-ı alemin tesisi için geliştirdiler. özellikle osmanlı'nın gerileme dönemine girmesiyle birlikte arap alimlerin bazı yaptıkları yüzünden türk hakir görülen bir kavram haline gelmeye başladı osmanlı'da, fakat gerek yıkılma evresine gelindiğinde gerek jön türkler olsun, gerek başka akımlardan beslenen aydınlar olsun, türklüğün ve türk milliyetçiliğinin önemini kavradılar ve tekrardan yaymaya başladılar. ziya gökalp türk milliyetçiliğini tanımlarken hars (kültür) milliyetçiliği olduğunu ısrarla vurgular. zaten de, ırkçılık kavramıyla bir tanışıklığı olmayan türkler ta hunlardan beri kendisiyle dost olan her halkı kendi kardeşi bilmiştir. osmanlı devleti'nin yıkılması ve yerine türkiye cumhuriyeti'nin kurulmasıyla beraber türklük tekrardan önemli bir konuma getirildi, mustafa kemal üzerine basa basa "türk milleti çalışkandır, türk milleti zekidir, türk milletinin karakteri yüksektir!" gibi vecizelerle türk milletinin güzel özelliklerini ısrarla vurgulayıp, paraya bozkurt resmi bastırarak ne kadar da orta asya kökenlerine bağlı olduğunu göstermişti. bunu takiben nihal atsız ve necip fazıl gibi aydınların da cumhuriyetin ilk yıllarında değerli katkıları olmuştur, evet bazı yaptıkları ve/veya söyledikleri şeyler eleştirilebilir ama genel manada bakınca, oldukça faydalı işler yapmışlardır. alparslan türkeş ise son özgür türk yurdunu korumak gibi ulvi bir göreve başlamış ve alperenlik ruhunu türk gençlerine aşılayarak, hem sosyalizmi, hem de kapitalizmi reddeden türk-islam kültürüne uygun bir üçüncü yol arayışına çıkmıştır. sevenleri tarafından son başbuğ olarak görülür. ırkçılığa kesinlikle karşıdır, kitaplarında, konuşmalarında laboratuvar ırkçılığını kesinlikle reddettiğini ve bir türk ve müslüman olan herkesin de reddetmesi gerektiğini onlarca kez söylemiştir.

   kursad fhlmnv   25.02.2010 18:06
   #1958612
11.

tüm türklerin şu anki durumlarına bakıldığında aptallıktır.

   borkluce mustafa   25.02.2010 18:58
   #1958680
12.

türk milletinin benliğine sahip çıkmasıdır.

   s tr o n g   25.02.2010 19:01
   #1958689
13.

tam olarak her hücremize nüfuz ederse bu ülkeyi durduracak hiç bir gücün olmadığı görüş. rahatsız olanların bir çoğu türkiyeyi güçlü görmek istemeyen gayri türk kişilerdir. geçmişi çok eskilere de dayansa yeni cumhuriyetler döneminde, zihni bulanmış türklerce tam olarak uygulanamamıştır.

   molla atari   25.02.2010 19:47
   #1958738
14.

milliyetçilik denilen olgu ne zaman çıkmıştır karşımıza <bkz: fransız ihtilali>
o gün bugündür milletlerin varlık sebeplerinden biridir.gereksiz bir bilgiyle başlamış gibi görünebilirim ancak diyeceğim şeye bağlamak konusun da ilk çıkış noktasını belirlemeliyim dedim çünkü bir düşünce modeli bir ideoloji olarak milliyetçilik tanımları sınırın dan daha ileriye çıkamaz milliyetçilik,komünizm,faşizm sol yada sağ bu terimler evrenseldir.türk milliyetçiliği diye bir kavram olmadığı gibi türk solu diye bir kavram da olması beklenemez.kültüre işlendiğin de yozlaşır mesela türk solu dediğimiz şeyi bugün üstlenen chp ya da dsp nerededir düşünelim ya da türk sağın da bbp veya mhp
türkiyede ki milliyetçilik doğru kavramdır türk milliyeçiliği yoktur türkiye de uygulanan milliyetçilik vardır..

   turunc   25.02.2010 20:00
   #1958758
15.

bazı arkadaşların inatla fransız ihtilaline bağlamak istediği oldu. ne demişiz:

"kökenlerinin tam olarak nerden geldiği tartışmalı da olsa, en azından biz orhun yazıtlarına kadar geri götürebiliyoruz, yenisey yazıtları da var aslında fakat onun çözümlemesi kesin olarak yapılamadığı için birşey diyemiyeceğim bu konuda. orhun yazıtlarında geçen ve kabaca günümüz türkçesine şöyle tercüme edilebilecek olan "gök yıkılmadıkça, yer yarılmadıkça senin ilini, töreni kim bozabilir?" cümlesinden de anlaşılacağı gibi doktrinasyonu batıdaki sapık ırkçı burjuva milliyetçiliği gibi 18. yüzyılda değil, en azından 1500 yıl önceden gelmektedir."

   kursad fhlmnv   25.02.2010 20:19
   #1958784
16.

ideoloji olarak milliyetçilik inatla fransız devriminden itibaren gelmiştir...
anlaşılması gereken budur.sözlük anlamı ve geçerliliği tartışılıyorsa orhun abideleri değil vikipedi ye bile bakmak yeterlidir.
bir milletin varlık sebebi dediğimiz olgu elbetteki 1500 yıldan bile daha öteye gider yani orta asyalı türk kardeşlerimiz de bulmamıştır bunu...
öğrenmemiz gereken çok şey var.azizim

   turunc   25.02.2010 20:24
   #1958794
17.

vikipedi gibi lafmacun'dan farklı olmayan bir kaynağı referans gösterenler tarafından anlaşılamayacağı ve anlatılmayacağı açık olan kavram.

   kursad fhlmnv   25.02.2010 20:30
   #1958797
18.

milliyetçilik, türk milletine karşı beslenen derin sevginin ifadesidir.
kalbinde başka bir ırkın gururunu taşımayan ve kendisini samimi olarak
türk hisseden ve türklüğe adayan herkes türk’tür. biz; türk milletine
mensup olduğumuza göre, bu milletin içinden çıkmış insanlar olduğumuza
göre, elbette ki kendi milletimize karşı derin bir bağla bağlı olacağız
ve bu milletin yükselmesi için, bu milletin haklarının daima her çeşit
tesirlerden uzak, her şeyin üstünde bulundurulması için çalışmayı görev
tanıyacağız, işte bu sebeplerden dolayı bizim milliyetçiliğimiz, türk
milletine karşı duyulan derin, köklü bir sevgi ve türk milletinin içinde
bulunduğu müşkül durumdan bir an önce, en modern, en ilmi metotlarla
çıkarılarak en kısa yoldan modern uygarlığın en ön safına geçirilmesini
sağlamak duygusundan kuvvet alır. milliyetçi­liğimiz başkalarına karşı
kin, garez duygularıyla bes­lenmez. demek ki, türk milliyetçiliği, türk
milletine karşı duyulan derin sevgi, bağlılık ve onu güç durum­dan
kurtarıp, kuvvetli, her çeşit korkudan, baskıdan uzak, şerefiyle
yaşayan, müreffeh, mutlu ve modern ugarlıkta en ön safa geçmiş bir hale
getirmek isteği bu isteğin yarattığı duygudur.

   1ronin   03.08.2010 08:57 ~ 08:57
   #2118433
 
reklamı kapat

yazdır