turki diller

1.

türk dilleri ve türk lehçeleri için kullanılan bir tabirdir.

<bkz: türkçe>
<bkz: gagavuzca>
<bkz: azerice>
<bkz: türkmence>
<bkz: özbekçe>
<bkz: uygurca>
<bkz: kazakça>
<bkz: kırgızca>
<bkz: tatarca>


lehçeler ise;
<bkz: türkiye türkçesi>
<bkz: gagavuz türkçesi>
<bkz: karay türkçesi>
<bkz: azeri türkçesi (azerbaycan)>
<bkz: azeri türkçesi (iran)>
<bkz: ırak türkçesi (ırak)>
<bkz: türkmen türkçesi>
<bkz: özbek türkçesi>
<bkz: uygur türkçesi>
<bkz: kazak türkçesi>
<bkz: karaçay-malkar türkçesi>
<bkz: nogay türkçesi>
<bkz: karakalpak türkçesi>
<bkz: kırgız türkçesi>
<bkz: tatar türkçesi>
<bkz: kırım tatar türkçesi>
<bkz: moldova-romanya tatarcası>
<bkz: başkurt türkçesi>
<bkz: kumuk türkçesi>
<bkz: hakas türkçesi>
<bkz: tuva türkçesi>
<bkz: hakas türkçesi>
<bkz: altay türkçesi>
<bkz: şor türkçesi>
<bkz: saha türkçesi>
<bkz: çuvaş türkçesi>

   erayk   22.10.2009 20:27
   #1686321
 
reklamı kapat

yazdır