turku

1.

halk ezgilerinin tümü.
<bkz: ordu'nun dereleri>

   exnihilo   24.08.2006 05:36
   #25599
2.

kız çocuğu ismi...
<bkz: ben>

   soul_cry   18.10.2006 16:05
   #81653
3.

<bkz: lafmacun türkü sözü servisi>

   sherry   19.02.2007 14:03
   #225217
4.

türkiye’nin sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söylenen halk şiirinin her çeşidini göstermek için en çok kullanılan ad "türkü"dür. özel durumlarda ya da ezginin, sözlerin çeşitlemesine göre ninni, ağıt, deyiş, hava adları da kullanılmaktadır. türk halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. ezgisi yönüyle diğer halk şiiri türlerinden ayrılır. türküler genellikle anonimdir. isimleri bilinen saz şairlerinin söyledikleri de giderek halka mal olmuştur. ilk türkü söyleme "türkü yakmak" diye anılır. türkü adı türk sözcüğüne arapça "ı" eki eklenmesiyle ortaya çıkmıştır. "türk’e özge" anlamına gelir.
türkü, türk halk şiirinin en eski türlerindendir. bu kelime ilk defa xv. yüzyılda doğu türkleri tarafından kullanılmıştır. hikmet dizdaroğlu, anadolu’da türkünün ilk örneğini öksüz dede’nin verdiğini belirtir. türküler genellikle hece vezninin 7, 8 ve 11’li kalıplarıyla kıtalar halinde söylenir. her kıta türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bend ile nakarattan meydana gelir. nakarat her bendin sonunda tekrarlanır. bu kısım bağlama veya kavuştak diye de bilinir. türküleri kesin ayrıma sokmak güçtür. bir yörede yakılan türkü diğer bir yöreye şekli ve söyleniş biçimi değişerek geçebilir. türküler ezgilerine, konularına ve yapılarına göre ayrılır.
1. ezgilerine göre türküler
a. usulsüzler: uzun havalardır. divan, koşma, hoyrat gibi çeşitlere ayrılır.
b. usullüler: oyun havalarıdır. bu türe konya’da oturak, urfa’da kırık denilir.
2. konularına göre türküler:
ninniler ve çocuk türküleri, tabiat üzerine türküler, aşk türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik türküleri, tören türküleri, iş türküleri, eşkıya türküleri, acıklı olaylarla ilgili türküler, güldürücü türküler, karşılıklı söylenen türküler, oyun türküleri, ağıtlar.
3. yapılarına göre türküler:
a. mani kıt’alarından kurulu türküler: birbirleriyle ilgili konularda söylenmiş manilerin sıralanarak ezgiyle okunmasından meydana gelir.
b. dörtlüklerle kurulu türküler

   ederleziavela   02.03.2007 21:49
   #245594
5.

türkü söylemek kimi bünyeler için dünyanın en çok mutluluk verici şeylerinden biridir. bu esnada, bir arınma hali yaşarsınız, içinizdeki ve çevrenizdeki pisliklerden kurtulursunuz, ben bunu anadoluda üretilen halk müziğinde tasavvufa yakın bir hal olmasına bağlıyorum.

   serguzest   09.03.2007 20:40
   #256579
6.

dünya'nın en özgün, en kaliteli ve en çeşitli müzik türlerinden birisidir.

   auset   10.03.2007 22:54
   #258230
7.

sözlük anlamı türke ait olan demektir. binlerce yıllık kültürümümüz, benliğimiz, duygularımız, örf, adet ve ananelerimizi yansıtan sözler ve ezgiler toplamı.

   kumlucali   19.03.2007 00:01
   #272948
8.

bir daş attım pencereyeee dık deeğdii
anası çıhdıı gızım evdee yooh deeeğdii woay woay!

   hebelebubele   19.03.2007 02:01
   #273054
9.

finlandiya'nın en eski, helsinki'den sonra en önemli şehri.

   painseeker   21.03.2007 03:33
   #276516
10.

türk kelimesini oluşturan ögelerden biridir kendisi. yani eğer türk'sek, türk kültürüne sahipsek, damarlarımızda türklük yatıyorsa, atalarımızın kanıyla sulanmış bu topraklarda yaşıyorsak kültürümüzün bunun gibi değerlere uzandığını; ve korumamız gerektiğini bilmeliyiz. ama sanırım bunun için çok ana çok geç.

   nymphe   10.05.2007 17:05
   #385723
11.

türkü hayattır;yeri gelir ağlatır, yeri gelir oynatır.

   rikimaru   15.11.2007 20:36
   #725752
12.

<bkz: inter turku>

   dalecavase   15.11.2007 20:49
   #725770
13.

ruhu dinlendiren huzur bulduran ezgiler bütünü.
her insan kolaylıkla birşeyler bulabilir kendinden yaşanmışlığı vardır çünkü , günümüzdeki vasat müzik çeşitleri gibi sözleri bir gecede yazılıp bilmem kaç bin dolara satılmamaktadır.

   yagmurakafatutankesmeseker   15.11.2007 21:39
   #725856
14.

anadolu insanın yaşanmışlıklarını anlatan melodilerdir. onları sadece sözler ve melodiler bütünü olarak düşünmek yerine aslında sözlerin ve melodinin arkasında gizlenmiş hikayeyi, öğütü ya da ne bileyim anlatılan acıyı, kederi, üzüntüyü çözmeye uğaşmak anlamaya çalışmak gerekir. kimi zaman susuşlarımızın sebebidir çünkü bizim söylemek istediklerimiz oradadır. dedim ya özünde bir yaşanmışlık vardır ve o yaşanmışlık çoğu zaman ortaktır.

   pencu yek   25.05.2008 02:00
   #928951
15.

<bkz: çalın davulları>

   hakkat   25.05.2008 02:38
   #928993
16.

türk kelimesinden türemiş bir sözcüktür. "türklere ve türklüğe ait olan" anlamına gelir. illa ki ezgi olması gerekmez.

   think sharp muthafucka   25.05.2008 02:39
   #928995
17.

dinlemesi polemiginden daha guzeldir. haydi hep beraber cigiralim.

   rakibalikayvalik   25.05.2008 02:47
   #929000
18.

--------alıntı-------

hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

--------alıntı-------

<bkz: tdk>

   pencu yek   25.05.2008 02:53
   #929007
19.

------ alıntı --------

kelime manası [değiştir]

türkü türki yani türk'e, doğuya ait olan manasındadır.

------ alıntı ---------

<bkz: vikipedi>

   think sharp muthafucka   25.05.2008 02:56
   #929010
20.

bir cemal süreya şiiri *:

"bir kitap düştü yanan bankadan
kaptım hemen eve koştum
sayrılıklar yapıtı ki baştan sona
bağ bahçe tutkusuyla okudum

masalın sonunu bekliyorum şimdi
herkes toplanacak bir odada

şimdi sen varsın gidiyoruz
şu genç kız dizini dayamış
şöförün ensesine
aslında o götürüyor bizi

dolmuşta sekiz kişi
oyuncaklar gibiyiz

sanmasınlar inanmıyorum
elbet inanıyorum tanrıya
herkesin kendi tanrısı var
sen ölünce ölüyor o da"

   gibicibicis   07.05.2009 23:28
   #1366497

12 

 

sayfa

 / 2 

reklamı kapat

yazdır