tuz golu

1.

suyu yüksek miktarda tuz ihtiva eden iç anadolu'daki göl. kıyısında onlarca tuz fabrikasını barındırır.

   1 milyar dolar   15.03.2007 23:17
   #266240
2.

ülkemizin 2. büyük göl'ü olarak da bilinir.

   ahgek   15.03.2007 23:18
   #266242
3.

içinde canavar yaşaması olanaksız, güvenli sulardır.

   1 milyar dolar   15.03.2007 23:22
   #266259
4.

türkiyenin tuz gereksinimini karşılayan göldür. bu göle akan en büyük akarsu ise konya şehir kanalizasyonudur.

   hannibal   14.07.2007 20:29 ~ 08.06.2009 13:34
   #542631
5.

iç anadolu bölgesinde, doğudan kızılırmak masifi, güneyden obruk, batıdan cihanbeyli ve kuzeyden haymana platolarıyla çevrili çukur alanın kuzeydoğusundaki en alçak bölümünde yer almaktadır.
türkiye'nin van gölünden sonra ikinci büyük gölüdür. idari olarak niğde, konya ve ankara illeri sınırları içindedir.

kapalı bir havzada yer alan göl, jeolojik olarak tektonik kökenlidir.

büyüklüğüne karşın ülkemizin en sığ göllerinden biridir. derinliği birçok yerde 0.5 metreyi dahi bulmaz. suyun bol olduğu ilkbahar aylarında göl alanı 164 200 hektara ulaşır. türkiye'nin en az yağış alan yeri olduğu için akarsu bakımından çok fakirdir. önemli sayılabilecek akarsuları, güneyden göle giren bağlıca ve kırdelik suları, ,eşmekaya kaynakları ve batıdan giren insuyu ile doğudan gelen peçenek suyudur.

ancak, bu suların tamamına yakını yazın kurur ve göle ulaşamaz. aşırı buharlaşmanın da etkisiyle gölün tamamına yakını kurur. kuruyan bölgelerde 30 cm'yi bulan tuz tabakası oluşur. sadece ülkemizin değil dünyanın da en tuzlu göllerinden biridir. suyun yoğunluğu 1.225 gr/cm3'dür. tuz oranı ise %32'4'dir.

gölde, tuz konsantrasyonunun yüksekliği nedeniyle sucul bitkilere rastlanmaz. göl çevresinde, ancak akarsu etkisinde kalan bölgelerde tuza dayanıklı, seyrek bitki örtüsüne rastlanır.

türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümü buradan karşılanır. kuş varlığı yönünden türkiye'nin en zengin göllerinden biridir. kışın kapladığı çok geniş su alanı su kuşları için önemli bir kışlama alanı oluşturur. ayrıca, tuz gölü civarında, tuz gölü ile ekolojik olarak ilişkili, kulu gölü, samsam gölü, uyuz gölü, kozanlı saz gölü, boluk gölü, tersakan gölü, eşmekaya gölü ve hirfanlı barajı gibi değişik karakterde irili ufaklı pek çok sulak alan mevcuttur.
bu alanların birbirine çok yakın ve değişik karakterde oluşu; farklı habitat istekleri olan değişik türde ve çok zengin bir yaban hayatının barınmasına, beslenmesine ve üremesine olanak sağlayan eşine az rastlanır değerde sulak alanlar kompleksi oluşturmakta, bu durum gölün önemini daha da artırmaktadır.
göl ve çevresinde, tuzlu ortamlara uyum sağlanmış olan flamingo, kılıçgaga, angıt ve benzeri kuşların yanısıra, yağmurcunlar, turnalar, yaban kazları ve yaban ördekleri gölde büyük topluluklar oluşturmakta, göl çevresinin nisbeten ıssız oluşu nedeniyle, etraftaki su birikintilerinde, mer'alarda ve ekili alanlarda rahatça beslenmekte, kışın en soğuk günlerinde dahi donmayan göl sularında yüzebilmektedirler.

ilkbaharda göl içinde oluşan adalar bataklıklar bataklık kırlangıcı, suna, angıt, çamurcun, kılıçgaga, kocagöz ve martı türlerinin kuluçka yapmalarına imkan sağlamaktadırlar.
tuz gölü, flamingoların ülkemizdeki en önemli kuluçka alanıdır. gölün orta kesimlerinde herbiri 5-6 bin yuvadan oluşan dev kuluçka kolonileri bulunmaktadır.

kaynakça:http://www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulakalan/tuzgolu.htm.

   abdturker   14.07.2007 23:10
   #542916
6.

tuz üreticileri birliği'nin yıllık stok fazlasını depolamak için kullandığı, çukur formlu coğrafi oluşumdur. normalde boştur. bu gölde biriken tuzların belli bir süre sonra dofra tuzu imalatına elverişsiz derecede mikrop kampasından mütevellit, bağlı bulunduğu tekirdağ belediyesi eleştirilmektedir. tuz üreticilerinden, 2009'a kadar göldeki tuzlarını alıp parasıyla bi yerde depplatmaları istenmiştir.

   ozel kurmay baskani   23.11.2007 16:09
   #737960
7.

kanımca anadoluda gün batımının en güzel olduğu yerdir.

   kirmizi   23.11.2007 16:27
   #737980
8.

son aldığı şekil içler acısı.

http://www.ntvmsnbc.com/news/428985.asp

   entry girmekse mesele gel beni kesele   24.08.2008 03:49 ~ 03:50
   #1014365
9.

en büyük 2. göl sıfatını artık beyşehir gölüne kaptırmış göldür..

yazarın notu:

insanların ağzına sıçayım! siktiniz dünyayı. ne su kaldı ne göl!

   petra   24.08.2008 03:56
   #1014369
10.

2 milyon yaşında olan ve son günlerini yaşayan göl.

   bucin   13.09.2008 15:27
   #1029159
11.

gerekli önlemler alınmazsa 10 yıl sonra tamamen çölleşmesi muhtemel olan göl.


http://www.radikal.com.tr/...2.06.2009&categoryıd=85

   sondervish   02.06.2009 00:28
   #1417958
12.

iç anadolu bölgesinde bulunan içerisinde bol miktarda tuz bulunan göl. türkiyenin tuz ihtiyacının %70'i bu gölden karşılanıyor.

   uurefe   08.06.2009 13:28
   #1429345
13.

en büyük tektonik göldür.

   ziman   01.02.2010 23:16
   #1908801
14.

büyük ölçüde kurumuş göldür. ankara aksaray yolu tarafından yani tuz müzesi tarafından üzerinden yüründüğünde bu durum çok belirgin.

yüzlerce metre kuru tuz üzerinde yürüme şansı var ve beyaz çöl şeklinde anormal ürkütücü ve şaşırtıcı yerdir. çıplak ayakla üzerinde yüründüğünde ayak masajı yapıyor fakat alışkın olmayanların hassas tenlerini acıtabilir.

yukarıdaki özellikleri sayesinde filmlerde bile set olarak kullanılmıştır. hatırlanacağı gibi nokta adlı film neredeyse tamamı üzerinde çekilmiştir.

<bkz: nokta>

   yenitara   08.10.2012 00:29
   #2560241
 
reklamı kapat

yazdır