ubeyde bin muhacir

1.

tâbiînin meşhûrlarından velî. ismi, kaynaklardaabdülcebbâr bin ubeyde bin müsliman ve abdürrahmân bin ebî abdullah şeklinde geçer. künyesi ebû abdürrab'dır. doğum târihi bilinmemektedir. 730 (h.112) senesinde vefât etti. ebû zür'a dımeşkî, ebû misher'den şöyle nakletmiştir. "o aslen rumdur, ismi kostantin idi. müslüman olduktan sonra ona abdürrahmân ismi verildi."

ubeyde bin muhâcir, hazret-i muâviye'den, fâzıle bin ubeyd'den, üveysi karnî'den, tebî' el-humeyrî'den, ebû'l-ahvas'dan hadîs-i şerîf işitip, rivâyet etmiştir. kendisinden ise; sâbit bin sevbân, abdurrahmân ibniyezîd, abdullah bin büceyr, muhammed bin ömer et-tâî ve saîd ibni abdülazîz gibi âlimler hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. ubeyde bin muhâcir'in rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler, hadîs kitablarından sünen-i ibni mâce'de yer almıştır.

ibn-i câbir, bir arkadaşının şöyle anlattığını nakletmiştir: "bir elbiseciden elbise satın almak istedim. yedi dank (o zamanki para birimi) istedi, ben de "altı dank olsun" dedim. pazarlık uzayınca, elbiseci bana; "sen nerelisin?" dedi. ben de; "dımaşk (şam)tanım." dedim. "sen hiç dımaşklılar gibi değilsin. dün buraya dımaşklı bir zât geldi. ismi ubeyde bin muhâcir'dir. benden herbiri yedi danka yedi yüz elbise satın aldı. sonra "onları yükle" dedi. işçilerimi gönderip yüklettim. benden aldığı bu elbiseleri tamamen fakirlere dağıttı, hattâ evine bir elbise bile götürmedi" dedi.

ubeyde bin muhâcir hazretleri çok zengindi. bütün malını mülkünü satıp sadaka olarak dağıttı. kendine sâdece oturacak bir ev kalmıştı. şöyle derdi: "ey dımaşklılar, şu nehir altın ve gümüş dolu olarak aksa, herkes ondan kapışsa, ben dönüp bakmam." vefât ettiğinde sadece tekfin ve techizine yetecek kadar parası kalmıştı.

   hicbisee   27.10.2007 15:31
   #695016
 
reklamı kapat

yazdır