ubeydullahi ahrar

1.

türkistan'ın büyük velîlerinden. kendilerine "silsile-i aliyye" adı verilen ve insanlara islâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak dünyâ ve âhirette seâdete kavuşmalarına vesîle olan büyük âlim ve velîlerin on sekizincisidir. ismi, ubeydullah bin mahmûd bin şihâbüddîn'dir. babası mahmûd şâşî, devrinin âlimlerinden velî bir zât idi. annesi, hazret-i ömer'in soyundandır. ahrâr lakabıyla ve taşkendî nisbesiyle tanınmıştır. 1403 (h.806) senesinde taşkent'te doğdu. 1490 (h.895) senesinde semerkant'ta vefât etti. kabri oradadır.

   ramiz   17.09.2008 13:15
   #1032765
 
reklamı kapat

yazdır