ulusalcilik

1.

"milliyetçilik" söylemi arka plandaki faşizmi yeterince örtemediği için giderek kullanımı yaygınlaşan kelime. hem daha türkçe olduğu için çiseden nem kapma yarışına girmiş "vatan elden gidiyor"cuların da işine geliyor faşizme ulusalcılık adını koymak.
ha pardon, tanım yapmadık daha;
"bir ulusu diğer uluslardan üstün görme düşünce(!)si."

bursa nutku da atardım ama onu başkalarına bırakıyorum.

   exnihilo   20.04.2007 23:20
   #338036
2.

<bkz: ataturk mıllıyetcılıgı>

   sakal   20.04.2007 23:27
   #338059
3.

atatürkçülük'ün ardına sığınan faşistler.
<bkz: işçi partisi>

   penelope   20.04.2007 23:28
   #338065
4.

ataturk'un 6 ılkesınden bırıdır..
mıllıyetcılık
devletcılık
devrımcılık
cumhurıyetcılık
halkcılık
laıklık

   sakal   20.04.2007 23:42 ~ 23:42
   #338097
5.

ulusçuluk ile karıştırılmaması gereken terimdir.

   merticgoren   20.04.2007 23:43
   #338101
6.

kendine milliyetçiyim, hatta ırkçıyım demeyi yakıştıramayan solcuların daha doğrusu solcu olduklarının sananların imal ettikleri yeni bir çorba türüdür.

bütün atraksiyonlarına rağmen henüz net bir partileri olmayan tek siyasal akım. akp döneminde türemişlerdir, ki sanırım tek gayeleri de akp ye chp nini yapamadığı muhalefeti yapmaktır. sanırım akp nin siyasi bünyede yarattığı bir tür enfeksiyondur. akp gücünü yitirdikten sonra onların da farklı gruplara bölüp dağılması muhtemeldir.

   makarali barabelli   21.04.2007 00:17
   #338171
7.

turkıye cumhurıyetının butunlugunu tehdıt edenlerın korktugu dusuncedır..herkes bu dusunceye sahip olamaz..
<bkz: turkıye cumhurıyetı nı tehdıt eden unsurlar>

   sakal   21.04.2007 00:32
   #338232
8.

milliyetçiyim demeye çekinen insanların uydurduğu bir akımdır. bir ara atatürk milliyetçiliği olarak telafuz edilmeye başlanmış, sonradan ulusçuluk olarak yeni şeklini almıştır. solcu kesimin kendi içindeki bölünmüşlüğünün bir sonucudur. solculuk adı altında kürt milliyetçiliği yapanlara karşı alternatif olarak da ulusalcılık doğmuştur. etnik ayrım yapan solcu olamaz suçlaması ile birbirlerini taşlamaya girişmişlerdir. mhp'in söyleminden bile daha sert milliyetçi bir söyleme sahiptir bu arkadaşlar.*

   erlik   09.06.2007 10:01 ~ 10:02
   #457810
9.

parçala yok et!

avrupa’dan dalga dalga yayılan ikinci ulusalcı akım bunun en önemli kaynağı. ilk ulusalcı akımın osmanlı ve arap dünyasını paramparça edişi hala hatırımızda. bu parçalanmanın yansımaları hala devam ederken, ikinci ulusalcı akım ulusları birbirine düşman etmekle kalmıyor, milletleri ortak paydada buluşturan dinlere karşı ciddi bir tehdit oluşturuyor. “parçala ve yok et” düşüncesi ile fransa kaynaklı faşist ideolojilerin tezahürleri türkiye’de de görülüyor.

soykırımcı araplar!

kürt ve türk ulusalcığı körüklenirken kavgaya tutuşturulan halk, aynı zamanda da islamiyet’ten şamanizm ve zerdüştlük propagandası ile uzaklaştırılıyor. bölücü kürtler islamiyet’i kabul etmekle milletlerinin ne büyük hatayı yaptığını söylüyor. ulusalcı türklerin söyleminin temelini ise, arapların islamiyet’i, türklere zorla kabul ettirdiği yatıyor. arap düşmanlığının aşılandığı bu propagandalarda araplar, türkleri soykırıma uğrattığı anlatılıyor.

reşo’ya, bariyer kuruldu

zerdüşt geleneğini anlatan kitaplar ve makaleler yazılıp şarkılar bestelenirken 'zerdüşt' serisi albümleriyle tanınan reşo, oldukça ilgi görüyor. öte yandan rap müzik grubu bariyer’in “şaman” isimli albümü gençleri şamanist müziği aşılamayı hedefliyor. tabi şaman kültürünü sevdirmeyi amaçlayan, ‘anadolu’ kültürü adı altında şamanizm propagandası yapan ve avrupa’da da da çok ilgi gören (!) “anadolu ateşi” grubunu bu noktadan anmadan olmaz. anadolu ateşi grubunun patronu mustafa erdoğan, yeni doğan oğlunu pagan adetleri ile karşılamayı ihmal etmiyor.

ulusalcıların çoşkusu

şamanist- ulusalcı politikalara alet edilen diğer bir inanış ise alevilik. aleviliğin türk- şaman kültürünün uzantısı olduğunu söyleyen odakların yanında, alevilik kökenini zerdüştlükten alır diyen kitleler de ortaya çıktı. kısa bir süre önce alevi yazar, reha çamuroğlu, alevileri avrupa’nın para yardımları ile hz. ali ve islamiyet’ten ayırmak istediğini söyleyerek, avrupa’nın kötü emellerini deşifre etti. türkiye halkını hem kendi içinde bölmek, hem de arap dünyası ile arasını açmak için hazırlanan bu projenin başka ayakları da yok değil.

ulusalcılık ile milliyetcilik arasında zerre kadar fark yoktur oldugunu idda eden
zifiri karanlıklar icinde yasayan kör ahmaktır. solcular ulusal kelimesini arapca olan milliyetciyiz dememek icin kullanmaktadirlar. milliyetciyiz diyen zümre de inancliyiz demekte artık aydınlanin islamiyette ırkcılık yoktu.

arablar demisken tarihi bir yara koca bir yalan. arablarin bize ihanet ettigi savı yalan etmediler biz onlara ihanet ettik . evet ingilizlerle bize karsi savasdilar ama biz ne yaptik da bir anda saf degistirdiler acaba? bizim hic mi sucumuz yoktu ? sonuc olaraksucun yüzde %90 bizdeydi.
<bkz: ezber bozmaya devam>

   zatara   09.06.2007 10:52
   #457850
10.

milletsiz ulusalcılığın dramı ve yarın...

ergenekon soruşturmasına yükselen tepkilerden biri de, bütün bunların ulusalcılığın kökünü kazımak için yapıldığı eleştirisi.

bu iddiayı reddetmek için bile, ulusalcılığın kendisini nerede yalnızlaştırdığına, nerede tehlikeli yapılardan ayırt edilemez hale geldiğine bakmak gerekiyor.

ulusalcılık, kendisine en çok ihtiyaç hissedilen dönemde yanlış yerden yükselişe geçerek, kendi topuğuna sıkmış bir ideoloji. ırak işgalinde geri adım atılmayacağı bunca belli iken, bop uzun vadede bir gül bahçesi vaat etmez iken, bölgede dönen oyunların hepimizi ilgilendirmesi gereken bir dönemde, anti emperyalist kaygılar ekseninde yeşerecek akıllı bir farkındalığı uyandırmanın mühim bir gereksinim olduğu şu topraklarda, gitti ve tercihini en vahim seçenekten yana kullandı. dindarları iran, malezya, dubai modelleri üzerinden rejimi değiştirmekle itham etti; mütedeyyin kitleyi her vesile ile refüze etti mesela.

radikal islam düşüncesinden gelenleri fundamentalizmle, selefi odakların uzantısı olmakla, arap sempatizanlığıyla suçlayarak ayırdı; tasavvuf, tarikat, tesbih ve tekke işleri olanları atatürk'ün 'türkiye şeyhler, müridler, meczuplar ülkesi olmayacaktır' sözünü kullanarak ayırdı; sistemle cebelleşmeyen, makul ve mutedil gelenekçi müslümanları ılımlı islam mazeretiyle yuhaladı; hayatının ana teması ticaret olan, dinî boyutunu anadolu müslümanlığı çerçevesinde kültürel bir kod olarak taşıyan esnaf, tüccar, bakkal, kuyumcu kısmını da 'yeşil sermayeci', takunyalı neo-liberal olarak imledi, göbeğini kaşıdığını varsaydı. türkülerim, ana dilim diyen kürtlerin îrabda mahalli yoktu zaten, eza ve cefa gördük diyen ermeni'nin de. ulusalcılık, muhteşem kibriyle, ulus adına milletten geriye bir şey bırakmadı. sandık sonuçlarını 'kömürle, altınla, ekmekle' açıklamaya kalkıp milleti dilencilikle sınama becerisini bile gösterdi.

kendisini demokratik arayüzlere, hukukun üstünlüğüne ve inançlara saygılı bir perspektifin merkezine yerleştirmiş olsaydı, bugün bir suç örgütüyle aynı motifleri, aynı düşünsel kodları tekrar eden bir hareket olma talihsizliğine savrulmuş olmazdı.

'çankaya'da bir başörtülü mü? bizi iran yapacaklar' standardındaki mitinglerin kafadan destekçisi hatta mühendisi olmasaydı, 'türkiye, iran ve rusya ile yakınlaşmayı düşünmelidir, gelecek avrasya'dadır' tezlerine kulak kabartan daha nitelikli ve nicelikli kitleler bulabilirdi. mevcut koşullarda burnunun dibindeki bir ülkenin adını, sadece nefret içeren cümlelerde kullanan bir hassasiyetin türkiye'nin çıkarları adına izlemesi gereken yönü tarif ederken iran'ın adını geçirmesi hiç de inandırıcı olmuyor, hatta oxymoron etkisi yaratıyor.

gelgelelim, demokrasi ve hukuk adına mesafe alırken küvetteki kirli suyun bebekle birlikte atılması tehlikesi var. zira, bugün soruşturma sayesinde tasfiye edilen kirlenmenin yerine, yarın başka bir bozulmanın gelip yerleşmesi ihtimali var; bugün safra mahiyeti kazanmış olan yapılarla duygusal/ideolojik akrabalık taşıyan kimi fikirlere, yarın çok başka konjonktürlerde ihtiyaç duyabilme olasılığı var. lakin bunun için ulusalcı özün tahakkümcü devlet anlayışından, demokrasi düşmanlığından, laikçi aşırılıklardan, ayrımcılık, ırkçılık gibi nüvelerden arınması, ulus devlet ve makbul vatandaş tanımlarını güncellemesi gerek. 'adam sen de, o zaman ulusalcılıktan geriye ne kalır?' diyeceksiniz. el cevap, 'batı'yı küçümsemeyen bir anti emperyalist bilinci kalır; 'vatan'ın, o vatan üzerinde yaşayanlarla birlikte anlamlı olduğu gerçeğini kavramış bir vatanseverlik kalır. ne zaman din lafzı geçtiğinde 'rejim' alarmı için düğme aranmayan, inancın toplum mühendisliğinin faaliyet alanı olamayacağını anlamış, kanun önünde eşitlik aracı olan bir laiklik kalır. ulus'tan kastın hayali bir kardeşlik olduğu, fakat kardeşlerin bile birbirlerinden farklı türküler söyleyebileceği, bunda bir terslik olmadığı bilgisi kalır. mümkündür ve bir gün, esnekliği ihmal etmeyen sabiteler geliştirmeyi kavramış bir ulus bilinç, tam da bunlar yani, lazım olabilir.

tamam, bugün hukuk, demokrasi ve inançlara saygı için mücadele ediyoruz, çabamız anlamlı. ama aynı zamanda 'bağımsızlık' fikrini sevmiş, 'toprak kaybetme' olgusundan da yaralanmış bir milletiz diye hatırlıyorum, bu da anlamlı.

[nihal bengisu karaca-zaman]

   cablama   23.07.2008 08:53 ~ 08:55
   #982111
11.

ğ vitamini

bilginlerimiz sağolsunlar
bir vitamin buldular
çalışınca azıcık;

yumuşak g vitamini:
ulusalcılık!


cemal süreya

   demarke   03.12.2008 20:24
   #1101593
12.

<bkz: yerinde say marş>

   apeas   30.04.2009 11:49
   #1350570
13.

milliyetçilik ile ilgisi dahi yoktur. çünkü milliyetçilik, en başta milli iradeye saygı göstermeyi gerektirir ki bu zevatta o saygının zerresi bulunmaz.
dünün komünisti bugünün ulusalcısı bakalım yarın ne olacak, diye düşünmeden de edemiyoruz...

   bilegen   30.04.2009 19:30
   #1351321
14.

postmodern anlam ile ele alalım daha hoş oluyor, ay aman. sosyal demokrasi denen ve kapitalizmin gizli destekçisi olan sistemin garip bir şekilde başkalaşması. faşizan öğeleri barındıran bir oluşum olması hep göz ardı edilmiştir. bu ülkede ya da başka ülkede hep aynı aşağı yukarı. devleti ve devleti var eden çizgileri kutsayan garip bir içe kapanış. ve özeti: kirpi gibi, sadece kendine yaşamak, kapanarak!

   spectre   22.09.2009 17:40
   #1622538
15.

mhp milliyetçiliğinden dini reddetmesi ile ayrılır. söz konusu kürt olduğunda iki milliyetçilik de 'kürtlere nasıl daha katı düşmanlık yapabilirim' diye birbiriyle yarışır, o ayrı. hatta mesele kürt olduğunda can ciğer kuzu sarması oldukları da görülmüştür bu iki milliyetçiliğin temsilcileri olan mhp ve chp'nin.

yine de ben bir kürt olarak mhp milliyetçiliğini daha insanî buluyorum. en azından içten pazarlıklı değil, içi dışı bir. biz türk milliyetçisiyiz, kürtleri sevmiyoruz diye açık bir şekilde bağırıyorlar. onaylarsın, onaylamazsın o ayrı.

chp milliyetçiliği ise, düşünün, solculuktan(!?) devşirilmiş bir faşizm. hep söylüyorum, türk ulusalcılığı, adolf hitler'in nazizminin türkiye'ye uyarlanmış bir versiyonundan başka bir şey değildir: dünyada sadece türkler olsun, onlar da solcu olsun.

dediğim gibi mhp milliyetçiliği, chp milliyetçiliği gibi ne idüğü belirsiz değil. laik-milliyetçi chp'den farklı olarak muhafazakar-milliyetçi olduklarından islam ekseninde kendileriyle ortak bir paydamız olduğu söylenebilir. ulusalcılıkla biz kürtler teğet bile geçemiyoruz. o derece kafadan, taban tabana zıtız.

deniz baykal-nesrin baytok olayına bunca sevinmemin(düşmanlarımın rezil duruma düşmeleri hoşuma gidiyor, evet) bir nedeni de budur.

   paulie gualtieri   14.05.2010 14:55
   #2060761
16.

= statükoculuk. elindekini kaybetmeme içgüdüsü. ama milli bir mesele değil bu, sınıfsal. zenginliğini paylaşmak istemeyen türk burjuvası ülkedaşlarına dışardan yardım eli uzanmasın diye benimsedi bu sözü.

kavga aslında laik-muhafazakar kavgası değil. ne din elden gidiyor bu ülkede ne laiklik. elden giden tüsiad. yükselen güç müsiad. anadolu sermayesi çıkınca başladı bu irtica masalı. askeri bürokrasi-sivil bürokrasi ve sevgili kayın biraderleri istanbul burjuvası istemediler aralarına başkasını almayı. siz de yediniz masalı. beyinsizler.

   seryoga   14.05.2010 15:02 ~ 15:07
   #2060769
17.

bir solcu ne ister, ne bekler? tabii ki hakça paylaşım! paylaşımın hakça olmadığı durumlarda da isyan eder. ister ki halkı belli hayat standartlarında, insanca yaşasın, yaşadığı çevreye önem verilsin, insan hakkı ihlal edilmesin. ürettikleri kendi pazarında alıcı bulsun, nüfusun ihtiyacını karşılasın, çevreye duyarlı teknoloji kullanılsın..vb.
ulusalcılıktan anladığım: tm kullanmaktır. fekat bizdeki ulusalcılar aslında pastayı paylaşma konusunda tedirginler. pastanın kimlerin ellerinde olduğunu bilmeden üstelik de.

   zelisa   14.05.2010 15:03
   #2060770
18.

atatürk milliyetçiliği denilen hedenin 21. yüzyıla göre kılıflanmış hali. buna faşizm de diyebiliriz. hatta şöyle bi denklem bile vardır.

ulusalcılık= faşizm

faşizm=atatürk milliyetçiliği

atatürk milliyetçiliği = ulusalcılık.

kimi otoriteler bunu türk solu olarak da kabul ederler.

   dincdemokrat   29.09.2010 19:14
   #2188062
19.

ulusalcılığı tamamen atatürk'le ilintilemeden şöyle açıklayabilirim: ulusal farkındalık. yani senin paran(sermayen), kaynakların, toprakların kimin elinde ve kimin kontrolünde? yüzde yüz türk sermaye birikimi( türkiye topraklarında bu ülke için çalışanların, üretenlerin birikimi) uluslararası arenada oynamanın en önemli şartıdır.
bu ülkü için atatürk'e ihtiyacımız yok sanıyorum. o da yaşasaydı aynı doğrultuda düşünürdü. ama şu da bir gerçek ki askerler dünyayı kavrarken elleri silahlarındadır her an(bu tehlikelidir ayrıca).
biz işimize bakalım. küresel sermayenin ülkemi kontrol etmesini, avucunun içine almasını istemiyorum. sol ulusalcı görüş bu düşüncelerimi destekliyor.

   zelisa   06.01.2011 11:53
   #2271476
20.

türkiye'de 2000'li yıllarda, atatürk'ün öngördüğü tam bağımsızlık, millî sanayinin inkişafı, dışa bağımlılıktan kurtulma hedeflerinin terkedildiğine, devletin temel kuruluş ilkelerinden kopulduğuna ve milli çıkarların korunmadığına inanan, ab üyeliğine girebilmek için uluslararası platformdaki milli davalardan ve diplomasideki kırmızı çizgilerden tavizler verildiğini, ülkenin içişlerine osmanlı devleti'nin yıkılışındaki gibi yabancı devletlerce karışıldığını iddia eden siyasi akım.

   makyajsiz palyaco   06.01.2011 12:08
   #2271478

12 

 

sayfa

 / 2 

reklamı kapat

yazdır