uluslararasi orgut

1.

uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, devletler tarafından kurulmuş olan veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulmuş örgütlere verilen addır. iki tip uluslararası örgüt vardır:

uluslararası devletlerarası kuruluşlar, üyeleri egemen devletler ve diğer uluslararası devletlerarası kuruluşlar olan resmi kuruluşlardır. birleşmiş milletler, avrupa konseyi, islam konferansı örgütü, dünya ticaret örgütü, asean bunlara örnek olarak gösterilebilir.

sivil toplum kuruluşları, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren özel kuruluşlardır.

   makyajsiz palyaco   22.12.2010 11:09
   #2260229
 
reklamı kapat

yazdır