unanimizm

1.

xx. yüzyıl başlarında bireyci dünya görüşüne ve simgecilik akımına bir tepki olarak doğmuştur. çağcıl yaşamın, artık makineleşen toplumları ve alabildiğine serpilip saçılan kentleri ile bireyi topluluk içinde yaşamaya zorladığını vurgulayan bu yeni akım, bir arada yaşamanın yarattığı ortak kanı ve duyguları dile getirmeyi amaçlamaktadır. topluluk bilinci’ ni ve bu bilince göre bireyin varoluşunu, yaşamı belli belirsiz yönlendiren kimi ruhsal gerçeklikleri betimlemeyi ön planda tutan ünanimizm idealist ve ruhsal nitelikli bir düşün ve sanat akımı olarak karşımıza çıkmaktadır. özünde topluluk ruhunu irdeleyen bir öğreti olmakla birlikte daha çok toplumun ortak bilincini dile getirmeyi amaçlayan sanat ve edebiyat akımı. en büyük temsilcisi ünlü fransız yazarı jules romains’dir.
- başlıca üyesi fransız yazar jules romains olan ve toplumun ortak bilincini dile getirmeyi amaçlayan edebiyat akımı.

   erkmen   18.12.2008 22:38
   #1126617
 
reklamı kapat

yazdır