uniter devlet

1.

tek bir devlet otoritesinin oldugu, ayri birimlere bolunmeyen, butunlukcu bir devlet yapilanmasi.

   kingston   01.04.2006 11:43
   #973
2.

devlet, ülke, millet ve egemenlik unsurlarından oluştuğuna göre, üniter devlette, tek ülke, tek millet ve tek egemenlik vardır. diğer bir ifadeyle üniter devlet, tek bir ülke üzerinde, tek bir milletin, tek bir egemenliğe tabi olmasıdır. bu nedenle, üniter devlette, devleti oluşturan unsurlar bölünmez bir bütündür. şöyle ki:

a) üniter devlette, devletin ülkesi bölünmez bir bütündür. şüphesiz ki, üniter devletin ülkesi de “il” ve “ilçe” gibi idari bölümlere ayrılabilir. ancak bunlar, basit idari bölümlemelerdir. bunların sadece idari yetkileri vardır. yasama ve yargı yetkileri yoktur. bunların hepsi aynı egemenliğe tâbidir. bunların hepsinde aynı anayasa ve aynı kanunlar, kısacası aynı hukuk uygulanır.

b) diğer yandan üniter devlette, millet unsuru da bölünmez bir bütündür. milleti teşkil eden insanların millet unsurunu oluşturmalarında din, dil, etnik grup vb. bakımlardan ayrım yapılamaz. üniter devlette “toplum”lar veya “cemaatler” temelinde egemenlik yetkilerinin kullanılmasında farklılık yaratılamaz. üniter devlet sadece yer bakımından federalizme değil, cemaatler bakımından federalizmi yani “korporatif federalizm”i de reddeder.

c) nihayet üniter devlette egemenlik de tektir ve bölünmez bir bütündür. tek olan egemenliğin sahası bütün ülkedir. bu egemenliğe tabi olan da bütün millettir. egemenliğin kaynağı bakımından da ayrım yapılamaz.

http://www.anayasa.gen.tr/uniter.htm

   tsigalko   09.04.2008 21:05
   #890071
3.

birleşmeci devlettir. tüme varım hesabı yani...

   ecetemelkuran   09.04.2008 21:07
   #890072
4.

birinci dünya savaşınından sonra ortaya atılan ve de tutan felsefi öğreti...

   farafirlo   09.04.2008 21:08
   #890074
5.

ingilizceden türkçe'ye direk çeviri yapıldığında "unit"= bölge,bölüm, "er"= -cı -ci eki gibi gözükse de, bölgesi veya bölümcü değil tek devlet olmayı hedefeleyen devlet politikasıdır.

   kechi   09.04.2008 21:08
   #890076
6.

unity; yani beraberlik-birlik'den türemiştir.

   hmmrfll   09.04.2008 21:10
   #890081
7.

etnik köken fark etmeksizin herkesi tek bayrak altında toplamaktır.

çerkezi, kürtü, türkü, abazası alayı türktür bu ülkede.

alt kimlikler devleti ırgalamaz. t.c nüfus cüzdanına sahip her vatandaş ''türk''tür. bunu kabul etmekte zorlanan insanlar valizini alıp beri gitse kimse ''nereye?'' demez.

   cincibir goz   24.04.2009 15:32
   #1337003
8.

<bkz: türkiye cumhuriyeti>
şükürler olsun.

   meme tembelyazar   02.05.2009 13:07
   #1355009
9.

tek anayasanın hakim olduğu ve yasal çerçevnin tek olduğu sistemdir. tek hüküme, tek yargı sistemi, tek meclis ve tek anayasa vardır.kendi içinde 2 ye ayrılır:

<bkz: merkeziyetçi üniter devlet>
<bkz: adem i merkeziyetçi üniter devlet>

   bucin   24.11.2009 17:22
   #1755240
10.

taze gelinin sık sıkıya tutunduğu.

   ironick   07.12.2009 19:06
   #1780078
11.

türkiye cumhuriyeti anayasasının 3’üncü maddesine göre, “türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür”. devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez olması üniter olduğu anlamını taşır.

tanım yukarıda belirtildiği gibidir. kürtçülük * yapanlar bu yapıyı eleştiriyor. sorun devlet yapısının bölünmez bütünlüğü, sorun kendilerine acaba buralardan biraz toprak tırtıklayıp şöyle ufak bir devlet kurar mıyız meselesi.

   ogeday   07.12.2009 19:14
   #1780089
12.

vay vay.bugün o çok uluslu(?)devletlerde zenciler yada irlandalılar silahlanıp dağa çıksın da demokrasinin allah ını bi görsün bakalım.üniter devlet tek uluslu devlet düşüncesi bağcıyı dövmeye çalışmaktır.

   sekerli   07.12.2009 19:15
   #1780091
 
reklamı kapat

yazdır