unvan i mulahaza

1.

bir şeyin hakikatını bir derece düşünebilmek için olan isim, tabir ve vasıta.(mi’raciyedeki mâceralar, mâlumumuz olan mânalarla, o kudsi ve nezih hakikatları ifade edemiyor. belki o muhavereler birer ünvan-ı mülâhazadır; birer mirsad-ı tefekkürdür ve ulvi ve derin hakaika birer işarettir ve imanın bir kısım hakaikına birer ihtardır. ve kabil-i tabir olmayan bazı mânalara birer kinayedir. yoksa ma’lumumuz olan mânalar ile birer mâcera değil. biz hayalimiz ile o muhaverelerden o hakikatları alamayız; belki kalbimizle heyecanlı bir zevk-i imanî ve nuranî bir neş’e-i ruhanî alabiliriz. m.).

   erkmen   18.12.2008 22:29
   #1126549
 
reklamı kapat

yazdır