ureme

1.

hayatın devam edebilmesi için gerekli en temel aktivitedir. *canlılık özelliklerinden biridir.*bütün canlılar üremek zorundadır.* pek çok üreme yolu vardır.*

   yellowledbetter   17.10.2006 20:50
   #80928
2.

iki çeşittir;eşeyli ve eşeysiz...
eşeyliye örnek olarak döllenme,metagenez* gösterilebilir. eşeysiz içinse bölünme,tomurcuklanma,rejenerasyon ve bazı bitkilerde çelikleme...

   fena   17.10.2006 22:35
   #81016
3.

canlı yaşamı için gerekli olmayan, ama türün devamı için zorunlu olan biyolojik aktivedir.

   kaamos   25.01.2007 18:53
   #191643
4.

canlilarin ortak ozelliklerindendir.

   alma mazlumun ahini   26.03.2007 18:55
   #286184
5.

üreme, döl vererek sayı bakımından çoğalma. bireyler ölse bile türün sürekliliğini sağlayan üreme, biri eşeyli, öbürü eşeysiz iki mekanizmayla gerçekleşir. eşeysiz üremede, ayn ayrı dişi ve erkek organizmalar yoktur ve bir organizmanın bir ya da birkaç hücresi gelişip, ayrılarak, ona kopyası gibi benzeyen yeni bir birey oluşturur; sözgelimi, amipler gibi birhücreli organizmalar, eşit iki parçaya bölünerek, birbirinin eşi iki birey haline gelirler. eşeysiz üreme daha çok, mikroorganizmalarda ve bitkilerde görülür. eşeyli üremeyse genellikle biri erkek biri dişi iki organizma gereklidir. bunlar, üreme organlannda meyoz yoluyla dişi ya da erkek eşeylik pereleri (gametler) üretirler. her eşeylik hücresinde anababanın genetik özelliklerinin yarısı bulunur. döllenme sırasında, erkek ve dişi eşeylik hücrelerinin birleşerek oluşturdukları zigot, ananın ve babanın bazı özelliklerini taşıyan yeni bir birey halinde gelişir. solucan gibi erdişi hayvanların gövdelerinde hem erkek, hem dişi organlar bulunmakla birlikte, bunlar normalde kendi kendilerini dölleyemezler. bitkiler tek ya da iki cinsiyetli olabilir, bazıları kendi kendilerini dölleyebilirler; geri kalanlardaysa, bu tür döllenmeyi önleyecek mekanizmalar bulunur. bitkilerin ve omurgasız hayvanların çoğu, hem eşeyli hem de eşeysiz üreme yöntemiyle üreyebilirler. eşeyli üreme, eşeysiz üremeye oranla, yeni kuşakların özelliklerinin çeşitlenmesini sağlar ve yeni ya da değişen çevre koşullarına uyarlanmayı kolaylaştırır.

   nicholai alexandrovic hel   22.11.2008 03:56
   #1092278
6.

şopen'in en çok kafa yorduğu alan üremedir. şopen'i ben böyle anladım. belki darwin'in açılımlarından, doğal seleksiyondan fazlasıyla etkilenmiştir. belki de etkilenmemiştir. ha, şopen'in konuyu hep çocuğa getirmesi, yanisi üremenin amacına getirmesi, şopen'in gelecek nesillerin maymun ırkından biraz uzaklaşmasını istemesinden kaynaklanabilir.

biz insanlar epilasyondan önce ve domuz yağıyla korunan peruklardan, pudralardan önce acayip çirkin ve bir o kadar da boktan insanlardık. fotograf makinesi allah'tan çok geç vakitlerde, insanların az buçuk güzelleştiği devirde bulunmuş da o rezil rüsva görüntüler şimdinin internet sitelerinde alay konusu olmamış. ya tanrı böyle bir çılgınlık yapsaydı?

güzellik de sağlıklı üremenin şartlarındandır. üreme mevzusunda, güzelleşme, genetik olarak ilerleme ve akıllanma sözkonusudur. yok öyle bir şey. mesela, iki insan sevişirken güzel güzel sevişmeli ki doğacak çocuğun ağzı yüzü yamuk olmasın. sarhoşken, halsizken, sakatken sevişilmemelidir ki doğacak çocuk -mazallah- saçmasapan bir şey olmasın. şopen böyle istemiştir, şopen doğacak çocukların aşkın meyvesi olarak güzel, sağlıklı ve de zeki olmasını istemiştir. türün ruhu da bunu ister, gönül de bunu ister.

üreme acemilerin işi değildir, ürerken dikkat edelim.

   kaamos   06.07.2009 01:05
   #1478518
7.

<bkz: çoğalma>

   erayk   12.09.2009 02:16
   #1598611
 
reklamı kapat

yazdır