urfali sair abdi

1.

1857'de urfa'da doğdu. okuma-yazmayı mahalle mektebinde öğrendi. 1870'de dabbakhane medresesine devam etti. 1872'de rüşdiye'ye kaydolarak buradan mezun oldu. memuriyet hayatına ilk olarak urfa tahrirat katibi olarak başladı. bu sıralarda şiir yazmağa başladı. aynı dairede müsevvidlik, hakkari tahrirat müdürlüğü, harran tahrirat müdür vekilliği, maraş idare meclisi baş katipliği görevinde bulundu ve 1911 yılında emekliye ayrıldı. 1887'de hacca gitmiştir. 1893-94 yıllarında halep vilayet gazetesi yöneticiliği yapmış. 1941 yılında evlat acısı, yalnızlık, hastalık içersinde urfa'da vefat etmiştir. 193 adet şiiri mevcuttur.

   makyajsiz palyaco   28.04.2010 09:45
   #2042979
2.

bilinen gazellerinden biri;

gazel-11
hüsnün senin ey dilber nâdide kamer mi
hûri misin ey âfet-i can yoksa beşer mi

gör nâlelerim halime rahmeyle civânım
gözyaşı mı didemden akan hun-ı ciğer mi

nergis mi acep didelerin gül mü yanağın
peymâne-i kudret mi lebin şirr ü şeker mi

gördükçe seni tazelenir sanki hayatım
sensiz bana bu cân ü cihan zerre değer mi

gülzâr-ı cemâlinde senin ey şûh dil-ârâ
abdi mi öten mürğ-i nevâ sâz-ı seher mi

mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

urfalı şair abdi

1. ey dilber senin güzelliğin görülmemiş bir ay mıdır,
ey can yakan güzel, huri misin, yoksa insan mısın?

2. genç (sevgilim) iniltilerimi gör ve halime acı,
gözlerimden akan gözyaşı mıdır, ciğerimin kam mıdır?

3. gözlerin nergis, yanağın gül müdür?
dudağın kudret kadehi midir, süt müdür, şeker midir?

4. seni gördükçe sanki hayatım tazelenir,
bu cihanın ve bu canımın sen olmadıkça bir zerre değeri var mıdır?

5. ey gönül süsleyen işveli güzel, senin güzellik bahçende öten
abdi midir, nağme söyleyen bülbül müdür, seherde çalınan saz mıdır?

   makyajsiz palyaco   28.04.2010 09:47 ~ 09:48
   #2042980
 
reklamı kapat

yazdır