uyak

1.

kafiye .

   zibidigibi   12.09.2006 02:04
   #40122
2.

dize sonlarındaki ses benzerlıgıne verılen ısımdır.

   jujum   05.11.2006 18:14
   #99606
3.

şiirde dize sonlarındaki ses benzerliğidir. türk halk şiirinde ayak olarak adlandırılır. uyakta ses açısından benzeşen sözcüklerin anlam bakımından farklı olmaları gerekir. şiirde ses benzerliği yoluyla uyum sağlamak ve genellikle okuru etkilemek amacıyla kullanılan uyak, sözlü edebiyat ürünlerinde hatırlamayı ve ezberi kolaylaştıran bir öğedir.
ses benzerliğinin niteliğine göre uyaklar çeşitli türlere ayrılır. yalnızca bir ünsüzün (sessiz) benzeştiği uyaklara "yarım uyak" denir. en az bir hecedeki ünlü (sesli) ve ünsüzün benzediği uyaklara "tam uyak" ya da "yalın uyak" adı verilir. birden fazla hece arasındaki ses benzerliği ise "zengin uyak"tır. yazılış ve söylenişleri aynı olduğu halde, anlamları farklı olan sesiz sözcüklerle ya da bu sözcüklerin yan yana gelmesiyle yaratılan ses karmaşası sonucu ortaya çıkan benzerliğe "cinaslı uyak" denir. uyak, divan edebiyatında aruz kadar büyük önem taşır. divan şiirini belirleyen temel ilkelerden biri uyak düzenidir.

   ederleziavela   02.03.2007 20:00
   #245287
4.

uyalım kelimesinin, anadolunun doğusunda uyak diye kısaltılmasıdır.
-napıyoz gidiyormuyuz?
+napak yiğen bizde onlara uyak gayri.

   hannibal   26.05.2007 14:30
   #423855
5.

şiir denilen olayın içine sıçan şeydir. belki bir iki mısrada kullanılabilir; ama fazla tekrara düşüdüğünde şiir sıradanlaşır ve sırf kafiyeyi oluşturabilmek amacıyla konu bütünlüğü ve kelime kullanımı saçmalaştırılır. kullanmamak en temizi, serbest nazım filan.

   makes me feel ill   05.07.2010 17:48
   #2102231
 
reklamı kapat

yazdır