vandallik

1.

vandallık veya akım olarak vandalizm, bilerek ve isteyerek, kişiye ya da kamuya ait bir mala, araca ya da ürüne zarar verme eylemidir.

vandal, kırma, parçalama, yok etme, kesme, yakıcı madde atma, boya atma yoluyla sonucunu bilerek, başkasının ya da kamunun sahiplendiği, önemsediği ve değerli bulduğu bir maddeye (örneğin, okul araç-gerecine, müzede sergilenen tarihsel bir yapıta, resim galerisindeki bir tabloya) zarar verir.

terimin çıkış noktası fransız devrimi sırasında bir din adamı tarafından cumhuriyet ordusu'nun bazı davranışlarını nitelemek için kullanılmasıdır. henri grégoire isimli bu papaz ordunun davranışlarını 455 yılında roma'yı yağmalayan cerman soyundan gelen vandallara benzetmiştir.

vandalizm, antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanmıştır. erkek bireylerde daha sık görülmektedir. kadınlarda daha az rastlanmasına karşın, antisosyal kişilik bozukluğu olan genç annelerin eşlerine ve çocuklarına karşı şiddet içeren davranışlarda bulunduğu bildirilmiştir. vandalizmin özellikle yetişkin çağda ilaç, uyuşturucu ve alkolün kötü kullanımıyla ilişkili olduğu saptanmış olup; kokain kullanan yetişkinlerde % 57 oranında vandalist davranışlar görülmüştür. özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük okul çağındaki gençlerde sık karşılaşılmaktadır. 16 ayrı liseden 7340 öğrenci arasında yapılan bir çalışmada öğrencilerin % 5'inde vandalist davranışların gözlendiği bildirilmektedir.

   ghostrider   02.04.2007 01:50
   #299615
 
reklamı kapat

yazdır