veliyyuddin oglu haci bulam

1.

kayseri velîlerinden. on altıncı yüzyılda yaşamıştır. zamânının mevlevî dergâhının önde gelenlerinden olan veliyyüddîn oğlu hacı bulam hazretleri, ömrü boyunca, islâmiyetin emir ve yasaklarını insanlara anlattı. pekçok kimsenin dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmasına vesîle oldu. pekçok hayır müesseseleri yaptı ve sosyal hizmetlerde bulundu. tekkeönü denilen yerde düzenli bir dergâh, etrâfında fakirlerin ve dervişlerin kalması için birçok odalar ve bu dergâhın devâmı için, vakıf dükkanlar yaptırdı. on altıncı yüzyılın sonlarına doğru vefât etti. tekkeönü civârında “eyyûb ağa kapusu” denilen yerde defnedildi.

   eussstas   18.01.2010 21:56
   #1864678
 
reklamı kapat

yazdır