witgenstein

1.

l. witgenstein (1889-1951): witgenstein, dili kullanmanın ve dili anlamanın, insanları sıradan şeylerden ayıran en önemli özellik olduğunu belirtir. ona göre dil, dünyayı resmetmek suretiyle temsil eder. bu yüzden önermeler, olguların tasvirleri ve olguların resimleridir. öte yandan önermeler düşüncelerin dile gelmeleridir.

filozof daha sonra bu dil anlayışını değiştirerek başka bir dil görüşü geliştirmiştir. bu yeni dil anlayışı ile dile doğal bir insan fenomeni, toplumsal bir fenomen (birden fazla insanın benimsediği kuralların varlığı ile işleyebilen bir fenomen) olarak yaklaşmıştır. ona göre felsefe, sayılıp dökülecek bir öğreti bütünü değil bir faaliyettir. filozofa düşen felsefik kuramlar geliştirmek değil, dilin nasıl kullanıldığını göstermektir.

analitik felsefe dil analizi eleştirisi yoluyla felsefi problemleri doğrularken onları “anlamsız” ve “anlamlı” olarak bir ayırıma tutar.

metafiziğin konusuna giren problemler, anlamsız ve sözde problemlerdir. tek tek bilimlerin çözebileceği problemler de ilgili bilim dallarını ilgilendirir. bu durumda felsefeye sadece mantık ve bilgi kuramı kalır.böylece felsefe araştırmaları sınırlandırılmış olur.

felsefede mantıksal dil çözümlemeleriyle doğrulanabilen önermeler anlamlı olarak kabul edilir. böylece felsefenin konusu gerçek ya da düşünsel nesneler olmaktan çıkar, bilimsel önermelere ve kavramlara indirgenmiş olur.

   resul balay olmak   17.01.2007 00:36
   #183844
 
reklamı kapat

yazdır