wittgenstein

1.

"biçim yapının olanagıdır ."

   vendetta   30.11.2006 12:13
   #124581
2.

wittgenstein (1889 - 1951) : wittgenstein, dili çevremizde olup biten bir şey, karmaşık insan faaliyetlerinin oluşturduğu bir bütün olarak görmüştür. bütün felsefe problemlerini bir dil problemine indirgeyen wittgenstein, felsefenin özünde bir kuram değil faaliyet olduğunu söyler.

pragmatizm (faydacılık) : doğruyu ve gerçekliği eylemlerin sonuçları değerlendiren ve onlara fayda açısından yaklaşan felsefi akımdır. bu akıma göre bir düşüncenin değeri, o düşüncenin pratik amaçlarına bağlıdır. savunucuları james ve dewey'dir.

   resul balay olmak   17.01.2007 00:39
   #183860
3.

"üzerinde konuşulmayan konusunda susulmalı der ve ferlsefe tarihine geçecek kitabı tractatus'u bitirir wittgenstein.az çok felsefeyle haşır neşir olan herkes için bitiş cümlesi nasıl bir başlangıç noktasıysa; wittgenstein için de bu kitabın bitişi -yeni sarsıcı bir felsefi sistemin kuruluşu- bir başlangıca işaret ediyordu.
her zaman tutkulu bir bağlılığın peşinde olan, sözcükleri kudretli, ama eylemleri daha çok ses getiren bir doğrucu'nun hikayesidir onunki."

   duy_u   09.02.2007 16:33 ~ 16:33
   #210334
4.

wıttgensteın


içimin içime sığmaması
canevimde çırpınan
küçücük bir kuş
olmasından mıdır aklın?

cevat çapan

   rambarumba   03.12.2008 16:46
   #1101430
5.

<bkz: tractatus>

   henry flower   16.03.2009 17:26
   #1255185
 
reklamı kapat

yazdır