xosewistim cit naw binem

1.

sözleri mofaq kamal'a ait kürtçe türkü.

xoşewîstim çît naw binêm
katê eşqit wek agire û
hemû satê esûtênê, diley bê cêm
rêbiwarêkî mandû nenas
wêl û tenya bo kiwê eroy
be şiwênta dêm
ger win bît lêm egrim şiwên pêt
wek perwane be şiwênta egerêm
be şewanîş wek xermane
dewrî mangî gonat egrim
weku karwançyekî wêl
berew lat dêm
hewargey min çawekante
katê hatim mepirse lêm
min çîm û kêm
belê gulim be tenya to
çawekanit bo min bote
hewarge û cêm
ger win bît lêm egrim şiwên pêt
wek perwane be şiwênta egerêm
katê hatim
romanî xoşewîstîmit bo bas dekem
ne ruî xotim lê wergêre
ne dergaî dillit daxe lêm
hênde witim giwê bigre lêm
ziman şika
mang û xor û ta estêreş
hatne tika
heta key le dût bigerêm
bese çî tir
çawim bote gomî xiwên û
le culeş kewtin dest û pêm
ger win bît lêm egrim şiwênpêt
wek perwane be şiwênta egerêm
ta key, ta kiwê be şiwêntan dêm.

   ramiz   23.01.2008 18:19
   #830027
2.

<bkz: sözlüğü çöplüğe çevirmek>

   40 karakterden fazla   23.01.2008 18:20
   #830031
3.

2. kanal yayın dilinin kullanıldığı türkü!!ymüş. türkü türke ait olan demektir. bu dil kullanılacaksa kürdü filan dense daha iyi olur.

<bkz: sınırsız nefret>

   cipim   23.01.2008 18:21 ~ 18:24
   #830033
 
reklamı kapat

yazdır