y nesli

1.

teorik olarak x nesli'nden sonra gelen kuşaktır. 1977 ile 1981 yılı itibariyle doğmuş olanları kapsadığı söylenir ; ancak nesil vietnam savaşı sonrasında, çoğunluğu ekonomist (iktisatçi) olan aralarında masonlarından tutun, dünya'nin dört bir yanındaki ülke insanlarının (japonlar dahildir) bir nevi topluca yarattığı dünya'nin ilk global nesildir.

vietnam savaşı 1975 yılında sona erdi; vietnam savaşı'nin başladığı 1964 yılında amerika birleşik devletleri'ndeki iktisatçılar (karar aşaması falan 1963 civarında gerçi) kontrol edilebilecek yeni bir nesil yaratmak amacıyla x nesli planını ortaya koydu. fikir olarak global olan, ancak küresel dünya ile kontak kurulmadan yaratıldığı için tıpkı vietnam savaşı gibi başarısızlıkla sonuçlandı. savaş sonrasında bu sefer dünya'daki birçok uzman'in analizleri doğrultusunda y nesli için start verildi.

bu elbette bir süreç aldı, bu nesil insanları'nin vietnam savaşından bihaber olması gerekiyordu. tam olarak nesil temalarının oluşturulması ve uygulanmaya başlanması da 1977 yılına denk geldi. 1981 yılına kadar da bir takım tamamlamalar yapıldı. ana temalar olarak iletişim (communication) (1977) , medenilik (civilization) (1977) , teknoloji (1980) ve globalizm (1981) seçildi.

bu vesile ile bu dönemlerde doğmuş insanlara teknolojik olarak daha fazla imkan sunuldu. örneklerle sunmak gerekirse, ebeveyinler poker, tavla gibi oyunlar oynarken; y nesli bilgisayar oyunu oynadı. gameboy'larımız, atari'lerimiz, bu dev nesil statüsü altında desteklenen oğlulardan birkaçıydı. bu tarz şirketlerin hiçbiri, gelişim süreçleri döneminde tek bir kuruş ülkelerine vergi ödemediler.

iletişim konusunda da gerek telefon, gerek cep telefonu, gerek interaktif dünya'nın temellerinin atılmasının sebebi y nesliydi. amaç olan kaide, bu neslin 18 yaşına gelmeden önce bir telefon sahibi olmasıydı. lakin 1995 - 1998 yılları yeryüzünde medeni olan her ülkede y nesli bireylerinin bir telefon sahibi olduğu dönemi temsil etti. bunun yani sıra, televizyonculukta da ve sinemada da global olarak yeryüzündeki tüm kültürlere önem verildi. böylece insanların birbirlerini daha rahat anlaması için bir taban oluşturuldu. bill clinton da bu neslin temellerini oluşturan ve uygulanmasında öncülük etmiş dünyaca ünlü liderlerden sadece biridir.

medenilik konusunda, insanlara verilen eğitim doğrultusunda insanların daha az vahşi olduğuna kanaat getirildi. bu yüzden gerek işyerlerinde, gerek statü olarak kabul görme de; daha önceki nesillerde olmadığı kadar eğitim mühim oldu. daha öncelerinde master veyahutta doktora yapmış insanlar oldukça az iken; y nesli için master yapılması gereken; doktora da yapılması halinde büyük kolaylık sağlayıcı etken olmuştur.

teknolji konusunda, sanırım y nesline ait herkes yaşamları süresince dünya'nın teknolojik olarak ne kadar çok ilerlediğini görmüstür. her gün yeni buluşlar, yeni kolaylıklar, yeni ürünler sunulur teknoloji marketimize. bu da y neslini her zaman bir adım sonrasında düsünmeye itmiştir.

globalizm de, y nesli içerisinde kulağa garip gelecek ama amerika birleşik devletleri'nin kabul etmekte zorlandığı en büyük amaçlardan biridir. o güne kadar emperyalist düşünceler sunulmuştu; ancak hiç kimse dünyadaki bütün kültülerin bir ahenk içerisinde iç içe olmasını hem kabul edemiyordu, hem de bunun sorun teşkil edeceğini sanıyordu. ancak bilimsel çalışmalar, globalizm'in uluslarası savaşların önünü keseceğini sundu ortaya. bu yüzden y nesli, birkaç kültürün entegre olduğu müzikler dinledi ve filmler izledi. bu yüzden y nesli, yeryüzündeki tüm ürünlerinden olanakları el verdiğince haberdar oldu. bu yüzden de belki de global bir market oluştu.

y neslinin takibi, 2001 yılında sona erdi. sona erdiren olay da; george w. bush'un amerika başkanı olması ve nesil amaçlarını saçma olarak görmesiydi. bu konuda da daha önce muhalefet etmiş başkan yardımcısı dick cheney'nin önderliği olduğu kuşkusuzdu tabii.

y nesli şu ana kadar yaratılmış en eğitimli, en medeni, en teknolojiye açık, bilgiyi kaynaklarından öğrenebilen, global olarak dünyayı keşfetmeye çalışan insan topluluğudur. 2004 seçimlerinde amerika'da demokratlar'ın büyük bir ihtimal ile tekrar seçilmesiyle bu neslin takibi veyahutta yeni bir nesil tekrar yaratılacaktir. bunun amacı da; savaşsız, insanların birbirlerini olduğu gibi kabul ettiği, herkesin birbirinden haberdar olduğu, eğitimli insanların cahil insanlara nazaran daha üstün olduğu ütopik bile olsa cennetvarı bir dünya yaratmaktır.

*

   exnihilo   26.09.2006 00:43
   #53708
 
reklamı kapat

yazdır