yapisokum

1.

yapısöküm ya da yapıçözüm, esas olarak jacques derrida tarafından geliştirilmiş olan ve yapısalcılık'ın eleştirilmesi ve aşılmasıyla temellendirilen metin okuma ya da değerlendirme yönteminin adıdır. bu yöntemin kullanılmasıyla yaygınlaşan eğilime de yapısökümcülük denilmektedir. "deconstruction" terimi türkçede farklı şekillerde karşılanabilir olmakla beraber, yapısökümcülük, hem yaygın olarak kullanılmakta hem de uygulanan metin okuma yöntemine daha uygun görünmektedir. yapısalcı yöntemin aksine burada yapı'nın ya da metnin "merkezsizleştirilmesi" sözkonusudur. yapıyı oluşturan öğelerin çözümlenip aynı kurgu üzerinden -karşıt amaçla- tekrar kurulmasıyla (postmodernite)oluşturulur.

felsefe, iletişim sosyolojisi, eleştirel düşünce, sosyoloji, mimarlik, estetik, edebiyat teorisi ve benzeri bütün alanlarda yapısökümcü yöntem yaygınlaşmış ve genel bir etki kazanmıştır.

*

   metallicblack   07.09.2007 13:06
   #656793
2.

postmodern manevi masturbasyon*

   bigbig   03.11.2011 01:26
   #2451251
 
reklamı kapat

yazdır