yunan tanrilari

1.

yunan mitolojisinde yer alan tanrılardır.

toprak tanrıları :

agdistis (frigya) toprak tanrısı
anteros tutku
afrodit, aphrodisias güzellik ve ihtiras
efesli artemis bereket ve toprak tanrısı
bendis(trakya) toprak
cybele, kybele, cybebe toprak,bereket, dağlar
dione eski toprakların tanrısı
gaia, gaea, ge ilk dünyanın tanrısı
kratos güç tanrısı
lada (likya) bereket
lada anadolu toprak
leto torak titan tanrıçası
himeros arzuların tanrısı
oreads, oreades dağ ve mağara perisi
priapos, priapus bereket
rhea, rheia (titan) toprak
semnai theai toprak tanrıçası

   wunderbar   23.06.2007 22:06
   #495425
2.

<bkz: zeus>

   fata morgana   23.06.2007 22:07
   #495427
3.

deniz tanrıları :

amphitrite deniz dibi tanrıçası ve deniz tanrıçalarının tanrıçası /poseidon un karısı
glaukos,glaucus alt sınıf deniz tanrısı
leukothea,leucothea deniz tanrıçası
doris deniz tanrıçası
nereus deniz tanrısı
okeanides,oceanids küçük deniz tanrıçası veya su perisi
palaemon küçük deniz tanrısı
phorkys,phorcys,phorko ilk suların tanrısı
pontos,pontus deniz tanrısı (titan)
poseidon okyanusların tanrısı, deniz tanrılarının tanrısı
proteus deniz yaratıklarının çobanı
triton küçük deniz tanrısı
achelous,acheloos nehir (ana)
acheron, alpheus nehir (mutsuzluk)
arethusa kaynak ve çeşmeler
alpheus nehir
asterion nehir
eridanus nehir
lethe yeraltı suları (peri)
naiads,naiades tatlı su perileri (göller, nehirler, kaynaklar ve çeşmeler
okeanos,oceanus dünyayı çevreleyen sular
peneios,peneius, peneus teselya nehri
styx yeraltı suları(tanrıça)

   wunderbar   23.06.2007 22:08
   #495428
4.

<bkz: prometheus>

   nickyforenko   23.06.2007 22:09
   #495429
5.

<bkz: triptolemus>
<bkz: herakles>
<bkz: akhilleus>
<bkz: odysseus>
<bkz: iason>
<bkz: perseus>
<bkz: oedipus>
<bkz: theseus>

   wunderbar   23.06.2007 22:10
   #495432
6.

roma mitolojisinde de karşılığı olan tanrılardır.normal tanrılardan farklı olarak diğer kadınlara göz koyma çapkınlık gibi cinsel özellikleri de vardır.

   anti-maske   23.06.2007 22:56
   #495594
7.

tamamı şu şekildedir;

limos : açlık tanrısı.

dike : adalet tanrıçası.

semele : ahiret tanrıçası.

hestia : aile faziletleri tanrıçası.

momos : alay ve hiciv tanrıçası.

artemis : ana tanrıça.

aristolos : arıcılık tanrısı.

eros : aşk tanrısı.

afrodit : aşk ve güzellik tanrıçası.

atalante : avcı kız.

bendis : ay tanrıçası.

eirene : barış tanrıçası.

minemosyne : bellek tanrıçası.

hermes : belagat tanrısı.

ceres : bereket tanrıçası.

poros : bereket tanrısı.

okeanos : bütün ırmakların babası sayılan tanrı.

kirke : büyük tanrıça.

amphitrite : deniz dibi tanrıçası.

thetis : deniz tanrıçası.

poseidon : deniz tanrısı.

sentinus : duygu tanrısı.

eileithhyia :doğumlarda kadınlara yardım eden tanrıça.

fornaks : fırınların tanrısı.

adonis : erkeklik ve bereket tanrısı.

hera : evlilik tanrıçası.

phantaso : fantezi tanrısı.

kairos : fırsat tanrısı.

thyphon : fırtına tanrısı.

nyks : gece tanrıçası.

hebe : genölik tanrıçası.

hymenalos : gençlik ve evlendirme tanrısı.

androgeo : minos'un oğlu.

uranos : gök tanrıçası.

helios : güneş tanrısı.

apollon : güzel sanatlar tanrısı.

enyalios : harp tanrısı.

ate : hata ve günah tanrıçası.

hybris : hayasızlık tanrısı.

klotho : hayat ipliğini büken tanrıça.

hermaphroditos : hem erkek hem dişiliği olan tanrısal yaratık.

furina : hırsızların tanrısı.

metis : hikmet ve tedbirlik tanrıçası.

fraude : hile tanrıçası.

asopos : ırmak tanrısı.

aigina : ırmak tanrısının kızı.

algos : ızdırap tanrısı.

penthos : keder tanrısı.

artemis : iffet tanrıçası.

senius : ihtiyarlık tanrısı.

nemesis : intikam tanrıçası.

poine : ceza ve intikam tanrıçası.

moiralar : kader tanrıçaları.

kronos : kainatın hakimi.

pitho : kandırma tanrıçası.

themis : kanun ve adalet tanrıçası.

eresbos : karanlık tanrısı.

fons : kaynaklar tanrıçası.

pan : kır tanrısı.

vakana : kırlarda dinlenenleri koruyan tanrı.

phobos : korku tanrıçası.

herakles : kuvvet tanrısı.

zeus : mutlak kudret tanrısı.

orfe : müzikçi ozan.

risus : neşe tanrısı.

eris : nifak tanrıçası.

feronia : ormanları koruyan tanrıça.

ultio : intikam tanrıçası.

thanatos : ölüm tanrısı.

oinone : pınar perisi.

amykos : poseidon'un oğlu.

morpheus : ruyalar tanrısı .

boreas : rüzgar tanrısı.

alkyone : rüzgar tanrıçası.

eolo : rüzgarların bekçisi.

penelope : sadakat timsali.

hygieia : sağlık tanrıçası.

akslepios: sağlık ve hekimlik tanrısı.

hephaistos : sanayi tanrısı.

ares : savaş tanrısı.

urania : semavi aşk tanrısı.

febris : sıcaklık tanrısı.

fides : sözünde durma tanrıçası.

perimelis : sürülere gözcülük eden periler.

eos : şafak tanrıçası.

dionysos : şarap ve coşku tanrısı.

ros : şebnem tanrısı.

bia : şiddet tanrıçası.

rheme : şöhret tanrıçası.

fatum : talih tanrısı.

nektar : tanrıları ölümsezleştiren içkiler.

ambrosia : tarıları ölümsüzleştiren yiyecekler.

fors : tesadüf tanrısı.

thyke : tesadüf tanrıçası.

demeter : toprak ve tarım tanrıçası.

ikarus : uçmayı başaran ilk insan.

hypnos : uyku tanrısı.

persephone : yeraltı tanrıçası.

hades : yer altındaki ölüler ülkesi tanrısı.

elysion : yeraltı cenneti.

aiakos : yeraltı ülkesinde ölüler hakimi.

flora : yeşeren bitkiler alemi tanrıçası.

penia : yoksulluk tanrıçası.

nike : zafer tanrıçası.

athena : zeka tanrıçası.

daimon : zeka ve ilahi kudret tanrısı.

ploutos : zenginlik tanrısı.

   ikiekmekbimaltepe   09.06.2009 00:50
   #1430880
 
reklamı kapat

yazdır