yunus bin ubeyd

1.

tâbiînin büyüklerinden. haramlardan ve şüphelilerden çok sakınan, ilim ve hikmet sâhibi bir velîdir. künyesi, ebû abdullah veya ebû ubeyd'dir. basralıdır. eshâb-ı kirâmdan hazret-i enes bin mâlik’i gördü. 756 (h.139) yılında vefât etti. hadîs ilminde, yüz bin hadîs-i şerîfi râvileri ile birlikte ezbere bilen hâfız ve sika, güvenilir bir zât olup, ibrâhim-i teymî, sâbit el-benânî, hasan-ı basrî, muhammed bin sîrîn, abdurrahmân bin ebî bekir, hakem bin el-a’rec, saîd bin cübeyr, atâ bin ebî rebâh ve daha bir çok büyük zâtlardan (r.aleyhim) hadîs-i şerîf rivâyet etti. kendisinden, oğlu abdullah, süfyân-ı sevrî, şu’be bin haccâc, ebû câfer er-râzi, kadim bin mutiyb, hammâd bin zeyd, hammâd bin seleme, yezîd bin zeri’, bişr bin mufaddal ve daha birçok âlim rivâyette bulundular. manifaturacılık yaparak nafakasını temin ederdi. kul hakkına girmekten çok korkar, şüpheli olmak korkusu ile mübahların çoğunu terkederdi. malını övmez, medh etmezdi. bir gün çırağı bir kumaşı müşteriye gösterirken; “yâ rabbî! bu cennet kumaşından bana da nasîb et!” dediğini gördü. bunun kumaşı övmek mânâsına gelebileceğini düşünerek kumaşı sattırmadı. müşteriler, kusurlu bir malı, kusursuz zannederek alırlar ihtimâlini düşünerek, havanın bulutlu ve kapalı olduğu günlerde pazara çıkıp satış yapmazdı.

   eussstas   18.01.2010 01:42
   #1862124
2.

dinlerini korumak için dünyâlıklarını fedâ eden bahtiyar kimselerdendi. dünyâ ticâretinin âhiret kârı yanında bir hiç oduğunu ve bir kimsenin yetişip yükselmesinde helâl lokmanın mutlakâ şart olduğunu bildirdi. sohbetlerinde buyurdular ki:

“helâlden bir kuruş bulsam, hemen buğday alır un yapıp bu undan çorba pişiririm. bu çorbadan hangi hastaya içirirsem, hasta, allahü teâlânın izniyle şifâ bulur.”

   ramiz   21.04.2010 21:18
   #2033198
3.

----- spoiler -----
“insanın, verâ, şüphelilerden sakınmaktaki hassasiyetine sâhib olduğunu konuşmasından anlarım. insanın yaptığı iyi amellere bir şeyler karışır. ama dilini muhâfaza edebilirse bu durum müstesnâdır. ona bir şey karışmaz. hikmeti şudur ki, insan çok namaz kılar, çok oruç tutar ama, iftarını haramla açarsa, tuttuğu orucun faydasını göremez. gece namaza kalkarsa kalbinde riyâ, gösteriş ve ucb, yaptığı ibâdeti beğenme hâli bulunabilir. gündüz olunca da yalan yere şâhidlik yapması boş ve lüzumsuz sözler etmesi düşünülebilir. böyle olunca da yaptıkları iyilikler hiç olur. ama dilini tutabilirse bütün amelleri iyi olur. kanâatim böyledir."
----- spoiler -----

   ramiz   07.08.2011 16:34
   #2413556
 
reklamı kapat

yazdır