yurtsuzlastirma

1.

özellikle deleuze ile guattari’nin çalışmalarında, “yurtlulaştırma”yı kendisine her koşulda amaç edinmiş geleneksel batı felsefesine karşı savunulan düşünsel eğilim; yerleşik düşünceye karşı göçebe düşüncenin kalkış noktası.

kimileyin türkçe’de “yersizyurtsuzlaştırma” diye de karşılanan yurtsuzlaştırma tasarımı, insanların üretken enerjileri ile olumlu güçlerinin bastırıldığı alanlardan, kilitlenip kapatıldıkları yerlerden ya da yurtluklardan çıkartılarak özgürleşmelerinin sağlanması amacı üstüne kurulmuştur. yurtsuzlaştırma tasarımının temel bileşenleri arasında en önemlileri şunlardır: konu, sorun, anlam birliği ya da bütünlüğü gözetmeksizin bölük pörçük düşünme; “doğruluk”, “aşkınlık”, “tanrısallık” gibi şaşmaz kesinlikle olduğu düşünülen kategorilere dayanmak yerine arzunun diyalektiğine bağlı olarak bilinçdışını konuşturma; şeylere kendi içinde özerk olduğu varsayılan bir ben’ı ya da özneyi temele koyarak bakmak yerine öteki’ye yönelik farkındalığı çoğaltan bir bakma tutumuna geçme; “iç dünya/dış dünya”, “özne/nesne”, “dil/ dünya”, “eril/dişil” gibi yerleşik karşıtlıkları pekiştirecek deyişler yerine bütün bu karşıtlıkları çözüştürecek yeni yazma biçemleri geliştirme.

felsefe sözlüğü

   ziman   02.03.2010 23:03
   #1965787
 
reklamı kapat

yazdır