yuzellilikler

1.

kurtuluş savaşı'nda muhalefet edebilitesi yüksek aydınlar ve gerçek hainlerden oluşan ve düşman devletleriyle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle sınırdışı edilen yüz elli kişidir. bazıları gerçekten bunu hakeder bazıları ise tek adam, karizmatik lider imajını etkileyebileceği düşüncesiyle bu listeye alınır. bu konuda kimseyi suçlamak hak-hukuk değildir. zira yeni bir rejimin kurulabilmesi için karizmatik bir lidere ihtiyaç vardır**.bunun için de liderin alternatifsiz olması gerekmektedir. bundan hareketle haklı olarak siyaset gereği bu kişiler sınırdışı edilmiştir. 16 temmuz 1938 tarihinde affedilmişler fakat çoğu yurda dönememiştir.

   flam   29.01.2007 16:39
   #197209
2.

yüzellilikler listesi şu şekildedir:

padişah 6. mehmet vahdettin'in maiyeti
1. kiraz hamdi - yaver-i has
2. zeki - hademe-i hassa kumandanı
3. kayserili şaban ağa - hazine-i hassa müfettişi
4. şükrü - tütüncübaşı
5. şerkarin yaver
6. yaverandan erkan-ı harp miralay tahir
7. seryaver avni
8. eski hazine-i hassa müdürü ve defter-i hakani emini refik


kuvve-i inzibatiye'ye dahil kabine üyeleri
9. ürgüplü mustafa sabri efendi - eski şeyhülislam
10. ali rüşdi - eski adliye nazırı
11. cemal artin - eski ziraat ve ticaret nazırı cemal
12. cakacı hamdi paşa - eski bahriye nazırı
13. rumbeyoğlu fahrettin - eski maarif nazırı
14. kızılhançerli remzi - eski ziraat ve ticaret nazırı


sevr anlaşması'nı imzalayanlar
15. hadi paşa - eski maarif nazırı
16. rıza tevfik bölükbaşı - şura-yı devlet eski reisi
17. reşat halis - bern eski sefiri


kuvve-i inzibatiye'ye dahil kabine üyeleri
18. süleyman şefik paşa - kuva-i inzibatiye başkumandanı
19. bulgar tahsin - şefik paşa'nın yaveri, süvari yüzbaşısı
20. miralay ahmet refik - kuvve-i inzibatiye erkan-ı harbiye reisi
21. tarık mümtaz - kuvve-i inzibatiye mitralyöz kumandanı ve damat ferit paşa’nın yaveri
22. ali nadir paşa - kuvve-i inzibatiye kumandanlarından izmir kolordusu kumandanı
23. kaymakam fettah - kuvve-i inzibatiye mensuplarından ve nemrut mustafa divanı harp üyesi
24. çopur hakkı - kuvve-i inzibatiye mensuplarından


mülkiye ve askeriyeden
25. gümülcineli ismail - eski bursa valisi
26. konyalı zeynelabidin - ayandan
27. fanizade mesut - eski cebelibereket (osmaniye) mutasarrıfı
28. miralay sadık - hürriyet ve itilaf fırkası lideri
29. bedirhani halil rahmi - eski malatya mutasarrıfı
30. giritli hüsnü - eski manisa mutasarrıfı
31. nemrut mustafa - eski divan-ı harp reisi
32. hulusi - uşak belediye reisi
33. hain mustafa - eski adapazarı kaymakamı
34. hafız ahmet - eski tekirdağ müftüsü
35. sabit - eski afyonkarahisar mutasarrıfı
36. celal kadri - eski gaziantep mutasarrıfı
37. adanalı zeynelabidin - hürriyet ve itilaf katibi umumisi
38. vasfi hoca - mülga eski evkaf nazırı
39. ali galip - eski harput vali vekili
40. ömer fevzi - eski bursa müftüsü
41. ahmet asım - eski izmir kadı müşaviri
42. natık - eski istanbul muhafızı
43. adil - eski dahiliye nazırı
44. mehmet ali - eski dahiliye nazırı
45. salim mirimiran - eski edirne valisi ve şehremini vekili
46. hoca rasihzade ibrahim - kütahya’da yunanlılara mutasarrıflık etmiştir
47. abdurrahman - adana’da fransız işgalinde vekillik etmiştir
48. ömer fevzi - eski şarkikarahisar mebusu
49. adil - mülazım, işkenceci namıyla maruf
50. refik - mülazım, işkenceci namıyla maruf
51. şerif - eski kırkağaç kaymakamı
52. mahmut mahir - eski çanakkale mutasarrıfı
53. emin - eski istanbul merkez kumandanı
54. sadullah sami - eski kilis kaymakamı
55. osman nuri - bolu mutasarrıfı ve dahiliye nezareti eski dava vekili
çerkes ethem ve avanesi
56. çerkes ethem
57. çerkes reşit bey - çerkes ethem'in kardeşi
58. çerkes tevfik bey - çerkes ethem'in kardeşi
59. eşref kuşçubaşı
60. hacı sami - eşref kuşçubaşı'nın kardeşi
61. izmirli küçük ethem - yüzbaşı, eski akhisar kaymakamı
62. düzceli mehmetoğlu sami
63. burhaniyeli halil ibrahim
64. susurluk'tan demirkapılı hacı ahmet
çerkes kongresi'ne murahhas olarak iştirak edenler
65. hendek kazasının sümbüllü köyünden bağ osman
66. ibrahim hakkı - eski izmir mutasarrıfı
67. sait beraev
68. tahir berzek
69. adapazarı'nın harmantepe köyünden maan şirin
70. söke ereğlisi'nin teke köyünden kocaömeroğlu hüseyin
71. adapazarı'nın talustanbey köyünden bağ kamil
72. hamte ahmet
73. maan ali
74. kirmastı'nın karaosman köyünden harun reşit
75. eskişehirli hızır hoca
76. bigalı nuri bey oğlu isa
77. adapazarı'nın şahinbey köyünden lampat yakup
78. gönen'in bayramiç köyünden kumpat hafız sait
79. sait - izmirli davavekili
80. şamlı ahmet nuri
polisler
81. tahsin - istanbul polis eski müdürü
82. kemal - istanbul polis eski müdür muavini
83. ıspartalı kemal - emniyetiumumiye müdür muavini
84. hafız sait - istanbul polis müdüriyeti birinci kısım eski başmemuru
85. şeref - istanbul polis müdüriyeti birinci şube eski müdürü
86. hacı kemal - arnavutköy merkez eski memuru
87. nedim - şişli komiseri
88. fuat - eski izmir merkez memuru, edirne polis müdürü ve yalova kaymakamı
89. yolgeçenli yusuf - adana’da polis memuru
90. sakallı cemil - unkapanı merkez eski memuru
91. mazlum - büyükdere merkez eski memuru
92. fuat - beyoğlu eski ikinci komiseri
gazeteciler
93. mevlanzade rıfat - serbesti gazetesi sahibi, hürriyet ve itilaf üyesi
94. sait molla - türkçe istanbul gazetesi sahibi
95. izmirli hafız ismail - izmir müsavat gazetesi sahibi ve eski muharriri, darülhikmet üyesi
96. refik halit karay - aydede gazetesi sahibi ve posta telgraf eski müdür-ü umumisi
97. bahriyeli ali kemal - bandırma adalet gazetesi sahibi
98. neyir mustafa - edirne’de teemin ve elyevm, selanik hakikat gazetesi sahibi
99. ferit - köylü gazetesi eski muharriri
100. refii cevat ulunay - alemdar gazetesi sahibi
101. pehlivan kadri - alemdar gazetesi sahibi
102. fanizade ali ilmi - adana ferda gazetesi sahibi
103. trabzonlu ömer fevzi - balıkesir irşad gazetesi sahiplerinden
104. hasan sadık - halep doğru yol gazetesi sahibi
105. izmirli refet - köylü gazetesi sahibi ve müdürü
diğer şahıslar
106. tarsuslu kamilpaşazade selami
107. tarsuslu kamilpaşazade kemal
108. süleymaniyeli kürt hakkı
109. ibrahim sabri - şeyhülislam mustafa sabri hocanın oğlu
110. bursalı cemil - fabrikatör
111. çerkes ragıp - meşhur ingiliz casusu
112. haçinli kazak hasan - fransız işgalinde zabit
113. süngülü davut - eşkıya reisi
114. binbaşı çerkes bekir
115. necip - fabrikatör bursalı cemil’in kayınbiraderi
116. ahmet hulusi - izmir eski umur-u islamiye müfettişi
117. uşaklı madanoğlu mustafa
118. gönen’in tuzakçı köyünden yusuf oğlu remzi
119. gönen’in bayramiç köyünden hacı kasım oğlu zühtü
120. gönen’in balcı köyünden kocagözün osman oğlu şakir
121. gönen’in muratlar köyünden koç mehmet oğlu koç ali
122. gönen’in ayvacık köyünden mehmet oğlu aziz
123. gönen’in keçeler köyünden bağcılı ahmet oğlu osman
124. susurluk yıldız köyünden molla süleyman oğlu izzet
125. gönen’in muratlar köyünden hüseyin oğlu kazım
126. gönen’in balcı köyünden bekir oğlu arap mahmut
127. gönen’in rüstem köyünden gardiyan yusuf
128. gönen’in balcı köyünden ömer oğlu eyüp
129. gönen’in keçeler köyünden talustan oğlu ibrahim çavuş
130. gönen’in balcı köyünden topallı şerif oğlu ibrahim
131. gönen’in keçeler köyünden topal ömer oğlu idris
132. manyas’ın bolcaağaç köyünden kurhoğlu ismail
133. gönen’in keçeler köyünden muhtar hacı oğlu ishak
134. marmara'nın kayapınar köyünden yusuf oğlu ishak
135. manyas’ın kızlık köyünden ali bey oğlu sabit
136. gönen’in balcı köyünden veli oğlu selim
137. gönen’in çerkes mahallesi’nden makinacı mehmet oğlu osman
138. manyas'ın değirmenboğazı köyünden kadir oğlu kamil
139. gönen’in keçidere köyünden hüseyin oğlu galip
140. manyas'ın hacıyakup köyünden çerkes sait oğlu salih
141. manyas’ın hacıyakup köyünden maktul şevket’in biraderi ismail
142. gönen’in keçeler köyünden abdullah oğlu deli kasım
143. gönen’in çerkes mahallesi’nden hasan onbaşı oğlu kemal
144. manyas’ın değirmenboğazı köyünden kadir oğlu kamil’in biraderi kazım efe
145. gönen’in kızlık köyünden pallaçoğlu kemal
146. gönen’in keçeler köyünden tuğoğlu mehmet *
*

   etson arentesto   12.09.2007 17:02
   #665258
3.

türkiye cumhuriyeti'nden kurtuluş savaşı sonrası sürgün edilen insanlara verilen addır. içişleri bakanlığı tarafından oluşturulan ilk hainler listesi 600 kişiden oluşmakta idi. ancak lozan antlaşması'nın bir maddesinde sürgün edilecek insanların sayısının 150'yi geçmeyecek şeklinde öngörmesi üzerine bu liste ilk önce 300 ardından da 149 kişiye indirilmiştir. 150’likler adı verilen ve 23 nisan 1924 tarihinde bakanlar kurulu ve t.b.m.m.’nin oturumunda saptanan bu listeye 1 haziran 1924 tarihindeki kararla "köylü gazetesi" sahibi refet bey de eklenerek kesin şekliyle 150 kişi olarak kabul edilmiştir.

28 haziran 1938 tarihinde, 150'liklerin yurda girmelerini engelleyen yasa kaldırılsa da geri dönen çok kişi olmamıştır.

günümüzde bile bu listenin 600 kişilik hali açıklanmamıştır.

   metallicblack   22.10.2007 16:58
   #686025
 
reklamı kapat

yazdır