zebur

1.

davud peygamber'e gönderilmiş şiir şeklinde kutsal kitap.

   exnihilo   21.08.2006 23:42
   #25007
2.

neşideler neşidesi kısmı dünyanın en eski aşk şiiri sayılır. pek de ahlaklı olduğu söylenemez.

   exnihilo   21.08.2006 23:42 ~ 24.06.2009 05:58
   #25009
3.

zebur, (ibranice: mizmor מזמור, çoğulu: mizmorim מזמורים) tanah'ın ketuvim kısmında bulunan teilim תהלים bölümüne türkçe'de verilen isim. hristiyanlık'ta davut'un mezmurları veya sadece mezmurlar olarak anılır.

çoğu, david hameleh (davut) ve şlomo hameleh (süleyman) tarafından yaklaşık m.ö. 560 yıllarında yazılmış ilahi formunda 150 şiirdir.

yahudiler tarafından dinsel törenlerde okunur. ayrıca her dindar musevi her gün bir bölümü okunmak suretiyle bir haftada tamamlanacak şekilde bu kitabı bitirir. zebur hristiyanlarca da kutsal kabul edilir ve kitab-ı mukaddes'in eski ahit kısmında bulunur. zebur'a eklenmiş olan 151. bölüm hristiyanlarca apokrif (kitaba eklenmemiş, doğruluğu şüpheli) olarak kabul edilir. museviler tarafından ise kabul edilmez.

*

   anathema   21.08.2007 14:40
   #624491
4.

kutsal kitap anlamı taşır.

   prostatein   24.08.2007 13:48
   #630657
5.

<bkz: mezmurlar>

   feline   29.10.2008 21:02
   #1071707
 
reklamı kapat

yazdır