zenci

1.

siyahi.

   kotu_kedi   04.04.2006 22:29
   #2247
2.

<bkz: negro>

   dwight   04.04.2006 23:30
   #2318
3.

turk erkeklerinin kabusu. *

   pinkfloydhasselbaink   05.04.2006 08:02
   #2340
4.

aramiza katilmayanlarin * uzerine salmayi planladiim insan bozmasi irk.*

   masaimara   16.04.2006 00:13
   #3738
5.

siyah insan

   teflontava   10.08.2006 22:46
   #22200
6.

gündüz feneri.

   harbi_kiz_cimbomlu   11.08.2006 08:44
   #22233
7.

çikolata renkli insanlar.

   kadayif   11.08.2006 08:53
   #22234
8.

aslında oldukça ırkçı bir terimdir.kullanılmaması gerekir.bu o insanlara edilecek en büyük hakaretlerden biridir.beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar tarafından kullanılır.aksine vücut yapısı bakımından onlar üstündür.hatta sanatta da önemli işlere imza atmışlardır.siyah ten rengine sahip insanlara karşı kullanılmaması gereken bir tabirdir.ayıptır.

   painseeker   05.11.2006 23:10 ~ 23:12
   #99981
9.

akciğerleri beyaz insanlara nazaran daha büyük ve gelişmiş olan kahverengi-siyah arası ten rengine sahip olan insan.

   tarpeia   05.11.2006 23:49
   #100066
10.

<bkz: black >
<bkz: a time to kill >

   vendetta   05.11.2006 23:50
   #100067
11.

pisuvara yanaşmadan işlerini görebilen bir ırk.

   dilfigar   05.11.2006 23:51
   #100069
12.

beyaz insan ırkına göre vücutları daha elastik ve güçlü olan ırk.

   270   05.11.2006 23:55
   #100078
13.

siyah derılı ınsan ırkından olan;
mecaz olarak arap.
sevgı pütürcüğü...

   o_benim   06.11.2006 12:33 ~ 08.11.2006 15:58
   #100345
14.

<bkz: arap>

   kaka   22.12.2006 17:07
   #152166
15.

<bkz: zenci penisi>

   zibidigibi   22.12.2006 17:08
   #152167
16.

fiziksel yapıları güçlü sağlam adamlardır*
birde melez bünyeleri varsa görsel açıdan da bayaa iyidirler.

   evanescence   22.12.2006 17:32
   #152207
17.

siyahlar


birçok kaynaklarda negroid olarak geçen siyahlar da, en az beyazlar kadar yeryüzünde yaygın bir dağılım gösterir (vallois, 1967). çok sayıda coğrafi ırk ve alt ırktan oluşurlar (weiner, 1972). siyahlar; saç tipleri, bedensel özellikleri, deri renkleri, burun ve dudak tipleriyle son derece çeşitlilik gösterirler. siyahlar üç kıtaya yayılmıştır. afrika'da yaşayan siyahlar genellikle zenci olarak bilinir. bugünkü bilgilerimizin ışığında, kara derililerin afrika'da ne zamandan itibaren farklılaşmaya başladığını belirlemek olanaksızdır. yalnız, bildiğimiz şu ki, mezolitik çağdan başlayarak afrika'nın değişik bölgelerinde zencilere ait iskeletlere rastlanmıştır. afrika, zencilerin anavatanı olmakla birlikte, 15. yy'dan itibaren kuzey ve güney amerika'ya, okyanus adalarına yoğun bir göç olmuştur. siyahlar, gittikleri bu yeni bölgelerde zamanla diğer toplumlarla, özellikle beyazlarla ve kızılderililerle karışmak suretiyle, brezilya'da olduğu gibi, çok değişik melez tiplerin oluşmasına yol açmışlardır. bu göç dalgası bazen de tersine olmuştur; örneğin hint okyanusu yoluyla afrika'nın güneydoğusundaki madagaskar adasına gelip yerleşen asya sarıları burada yaşayan zencilerle karışmışlardır.

her ne kadar siyah terimi, incelediğimiz toplumlar için kullanılsa da aslında, renk, koyu esmer ya da bakır tonundan siyaha kadar değişmektedir. siyah renk, deri dışında bazı organları da etkiler. böyle hallerde renk hücreleri beyin zarları, karın zarı ya da göz akına kadar yayılır. nitekim, siyahlara yakından bakıldığında göz akının bizimkiler gibi beyaz değil de, sarı renkte olduğu fark edilir (weiner, 1972). siyahlarda, doğumda bebek pembe bir deri rengine sahiptir; ancak bir yaşına doğru, renk hücreleri melanositlerin gelişmelerini tamamlamasıyla birlikte deri rengi anne ve babanınkine benzer bir duruma gelir. vücuttaki kıllar beyazlardakine oranla daha az gelişmiştir. afrika'nın güneyinde, kalahari çölü çevresinde yaşayan !kung sanlarda bedendeki kıllar yok denecek kadar azdır. saç biçimi siyahlarda geniş bir yelpaze oluşturur. etiyopya ve hindistan siyahlarında saçlar, kıvırcık ya da dalgalı bir görünüme sahipken, afrika zencilerinde genelde yapağıdır. hatta, afrika'da öyle zenci grupları vardır ki (mozambik'de yaşayanlar gibi), saç telleri baş üzerinde karabiber taneciklerini anımsatacak tarzda kümeleşmişlerdir. yapağı saçlı zencilerde saçlar uzunluk açısından kadın ve erkeklerde pek farklılık göstermez. dolayısıyla, salt saç uzunluğuna bakarak bir zencinin kadın mı yoksa erkek mi olduğunu anlayamayız. siyahlarda sağrı lekesi, düşünüldüğünden daha yüksek oranda görülür; kamerun'da %67,1, ekvator afrika'sında %46,7, negrillerde %66,6 ve kap bölgesinde %75'tir. siyahlarda saç dökülmesi ve kellik çok enderdir. boy, siyahlarda belirgin bir dağılım gösterir; pigmeler gibi aşağı yukarı 120 cm'lik cücelerin yanı sıra, nilotikler gibi boyu ortalama 180 cm'ye ulaşan uzun boylular da vardır. siyah çocuklarda büyüme hızı, beyazlardakine oranla biraz farklıdır; doğumda siyah bebek beyaza oranla ortalama 200 gram daha hafif geldiği halde, bu fark 2 yaşına doğru 300 grama çıkar. her ne kadar bu farklılık ırksal açıdan yorumlansa da, karşılaştırılan siyah ve beyaz toplulukların beslenme alışkanlıkları da hesaba katılmalıdır. yüz düzeyinde siyahların, özellikle de afrika'da yaşayan zencilerin en göze çarpan organları burun ve dudaklarıdır. burun geniş ve yassıdır. burun kökü iki kaşın arasına kadar çıkmaz; çok aşağılarda son bulur. pigmelerde burun, adeta yüzü bütünüyle kaplar. burun delikleri karşıdan bakıldığında çok iyi görülür. bazı siyahlarda ise (özellikle somalililerde ve etyopyalılarda) burun ince ve çıkıntılı olup beyazlardakini hatırlatır. zencilerde dudaklar çok kalındır ve dudak mukozaları dışa doğru belirgin ölçüde dönmüştür. burun kökü ile üst dudak arasında çoğunlukla prognatizma dediğimiz bir çıkıntı vardır. siyahlarda baş genişliğine oranla uzundur. kulaklar genellikle küçüktür. siyahlarda bedensel yapı genellikle leptozom kategoriye girer; yani ince ve uzun bir yapıyla simgelenirler. omuzlar geniş, kalça ise dar bir yapıya sahiptir. göğüs kafesi önden arkaya doğru adeta yassılaşmıştır. gövde vücuda oranla kısadır.biyokimyasal özellikler


kan grupları: afrika toplumlarında o geninin sıklığı oldukça yüksek olup, bunu sırasıyla b ve a kan grupları izler. b kan grubu beyazlardakinin aksine belirgin bir artış gösterir. özellikle orta ve kuzeydoğu afrika siyahlarında en yüksek yüzdesine erişir. afrika siyahlarında b kan grubuna % 5 ile % 25 arasında değişen oranlarda rastlanır. her ne kadar a2 ve rhesus sistemi siyahlarda görülüyorsa da, sıklıkları beyazlardakine oranla daha düşüktür.


kandaki proteinler: siyahlarda transferrin b, transferrin d'nin aksine çok düşük bir sıklığa sahiptir. weiner (1972) siyahlarda sadece haptoglobin-2'nin görüldüğünü kaydediyorsa da, chamla (1971) aynı zamanda haptoglobin-1'e de rastlandığını ileri sürmektedir.


fizyolojik özellikler: siyahlarda glisemi oranı nisbeten düşüktür; glikoz miktarı % 00,8'den daha aşağı olduğu halde hipoglisemi hallerinde genellikle ortaya çıkan bozukluklara rastlanmaz. burada salt ırksal özellikten söz etmek yerinde olur; öyle ki aynı miktar glikoz beyazlarda görüldüğünde, ciddi bir hipoglisemi ortaya çıkmaktadır. siyahlarda bu düşük glisemi durumu genetik yönden öylesine sabitleşmiştir ki, hiçbir beslenme sistemi değişikliğinden etkilenmez. her ne kadar siyahların bazal metabolizması üzerine yeterli ölçüde araştırma yapılmamış ise de fizik antropologlar, bazal metabolizmanın beyazlardakine oranla daha düşük olduğuna işaret ederler. siyahlarda beden ısısının ayarlanması, diğer insan toplumlarına oranla en iyi biçimde gerçekleşmektedir. böylelikle, organizmanın üretmiş olduğu ısı en hızlı biçimde kaybedilmektedir. nabzın dakikadaki atış hızı siyahlarda nisbeten düşüktür; 20-30 yaş arası erkeklerde bu hız ortalama 67 olarak belirlenmiştir. tiroid ve böbreküstü bezleri beyazlardakinin aksine daha küçüktür. hipofiz, paratiroid ve timüs iç salgı bezlerinin siyahlarda belirli bir oranda daha aktif olduğu söylenir.

siyahlarda, özellikle nilotiklerde penisin normal halinde iken uzun olduğu fransız anatropolog topinard tarafından ileri sürülmüştür. siyahlar üzerinde araştırma yapan ludwig wolf (bkz. baker, 1974) ise, sertleşme anında siyahlarda penis uzunluğunun beyazlardakinden pek farklı olmadığını belirtmektedir. siyah kadınlarda klitoris daha fazla gelişmiştir; küçük dudaklar için de aynı şey söylenebilir. bu sonuncuların aşırı gelişmesi ise hotanto kadınlarında görülmektedir.siyahların sınıflandırılması


yeryüzünde yaşayan siyahları iki büyük grup altında toplayabiliriz: afrika siyahları ve okyanusya siyahları.afrika siyahları


dil unsuru uzun süre afrikalı zencilerin sınıflandırılmasında kullanılmıştır. ne var ki, afrika'da, her kabilenin bile kendine özgü dili bulunduğu göz önüne alınırsa, ırk sınıflamalarında dilin ne ölçüde gerçeği yansıttığı tartışılabilir. afrika siyahları bugün bellibaşlı 4 coğrafi ırk altında toplanır (weiner, 1972): 1. afrika siyah ırkı, 2. etyopyalılar, 3. pigmeler, 4. hotanto ve boşimanlar (!kung san olarak bilinirler). eskiden afrikalı siyahlara, hangi ırktan olursa olsun, negro denilirdi; genelde eski sömürgecilik ve kölelik dönemlerini çağrıştıran bu yakıştırmaya zenciler büyük tepki göstermektedir. negro, zencileri aşağılayıcı bir anlam içermektedir.siyah ırkı


siyah afrika dediğimiz ve sahra çölünün güneyinde kalan kesimin en kalabalık nüfusunu teşkil eder. bildiğimiz tüm zenci toplulukları bu grup içinde yer alır. afrika siyah ırkını 5 alt ırka ayırarak inceleyebiliriz:


1) sudan alt ırkı: büyük sahra çölünden ekvator'a, senegal kıyısından çad'a kadar uzanan bölgede yaşayan ulof, malenke, bambara, haussa, sara, buduma, kanembu, bulala ve mandeng kabilelerinden oluşur. sudan alt ırkında boy ortalaması 1,70 m'dir; hatta 1,80'e kadar çıkabilir. baş dolikosefal ya da mezosefaldir. deri son derece siyahtır. dudaklar diğer zencilerdekinin aksine ince, omuzlar ise oldukça geniştir.


2) gine alt ırkı: gine körfezi boyunca uzanan alanda yaşayan kabileler bu alt ırk içerisine girer. gine alt ırkını oluşturan etnik gruplar kissi, torna, yorubas, assini, avantis, bassari ve konyagi olarak adlandırılmaktadır. boy, sudan alt ırkındakinden daha kısadır. boy ortalaması 1,64 m ile 1,68 m arasındadır. burun, dikkati çekecek ölçüde geniştir. deri koyu kestane rengindedir. beden genel olarak tıknaz bir görünüme sahiptir. göğüs kafesi iyi gelişmiş olup bacaklar gövdeye oranla kısadır.


3) kongo alt ırkı: ekvator ve ekvator'a yakın bölgeler bu ırkın yayılım sahasını meydana getirir. daha doğrusu gabon, kongo, angola, kamerun ve orta afrika cumhuriyeti'ndeki zenciler kongo alt ırkına girer. boy ortalaması 1,60 m ile 1,63 m arasında değişir. baş mezosefalliğe doğru bir eğilim gösterir. yüz alçak ve geniş, elmacık kemikleri çıkık, prognatizma ise belirgindir. burun oldukça geniş ve deri koyu siyahtır. kıl örtüsü, savanlık bölgelerde yaşayan siyahlarınkinden daha fazla gelişme gösterir. dudaklar aşırı derecede dışa dönüktür. beden, genel olarak kısadır.


4) nilotik alt ırk: dinka, şilluk ve nüe kabileleri tarafından temsil edilen nilotik alt ırk, viktorya gölünden nübya'ya kadar doğu afrika'nın büyük bir kısmını kapsar. yukarı nil vadisinin her iki yakası bu alt ırkın yaşadığı bölgelerdir. afrika siyahları arasında en uzun boya sahip olan nilotiklerde boy ortalaması 1,78 ile 1,82 m arasında oynar. afrika zencileri arasında en fazla ilgi uyandıran topluluktur. nilotikler arasında boyu 2 metreyi bulan insanlara rastlamak olağandır. nilotiklerde bacaklar ve kollar son derece uzundur. hayvanlarını güderken nilotikler, dinlenmek üzere bizler gibi oturmazlar; ayakta bir elleriyle uzun sopalarına dayanırken, bir ayaklarını da diğer bacağın dizine koyarak dinlenirler. uzun süre böylece tek ayak üzerinde kalabilirler (baker, 1974).


5) güney afrika alt ırkı: aynı zamanda zambezi alt ırkı olarak da bilinir. belçika'nın eski sömürgesi olan kongo'dan kalahari çölüne kadar uzanan bölgede yaşayan kafridleri, bazutoları, zuluları ve beşuanaları kapsar. ayrıca, madagaskar melezlerinin zenci unsurunu bu ırk oluşturur. güney afrika, hindistan, malezya ve avrupa'dan gelen göçmenler yüzünden oldukça kozmopolit bir toplumun barınağı haline gelmiştir. dolayısıyla, güney afrika'daki şiddetli ırk çatışmalarına, zencilerin anayurdu sayılan ve özellikle elmas başta olmak üzere çok zengin maden yataklarına sahip bu topraklara geçmişte avrupa, hindistan ve malezya'dan akın akın bir sürü insanın gelip yerleşmesine paralel olarak, yeni ve karışık bir toplum dokusunun ortaya çıkması yol açmıştır.

güney afrika siyahlarında boy ortalaması 1,67 m ile 1,69 m arasında değişir. bu zencilerde prognatizma orta derecede gelişme gösterir. beden tıknaz bir görünüme sahiptir. kalça oldukça geniştir. baş genellikle dolikosefaldir.etiyopya ırki


etiyopyalılar nil nehrinin doğusunda abisini platosunda ve somali yarımadasında yaşarlar. ahmara, danakil, somali, masai gibi yerli topluluklar etiyopya ırkının belli başlı temsilcileridir (vallois, 1967; weiner, 1972). zenciler arasında, yüz hatları avrupalılara en fazla benzeyen etyopyalılarda saç, dalgalı ya da kıvırcık, deri esmerle koyu siyah arasında değişen geniş bir yelpaze oluşturur; boy ortanın üzerindedir (1,67 m-1,70 m). etiyopyalıların burunları, diğer siyahlardakinin aksine dar ve çıkıntılıdır. etiyopyalılarda o kan grubu %60 oranında, a kan grubu %20 oranında, b kan grubu ise %15 oranında bulunmuştur. etiyopyalılar afrika siyahlarının en güzel topluluğudur. tarihte, bu bölgede zencilerle beyazlar arasında yoğun karışmaların olduğu antropologlar tarafından ileri sürülmektedir. hatta bu yüzden etiyopyalıları, melez ırk diye tanımlayanlar da vardır. öyle ki beyaz tenleri, mavi gözleriyle çok ilginç bir görüntü sergileyen ahmara yerlileri antropologların hayranlığını kazanmıştır. etiyopyalılar da bu güzellikleriyle övünürler. hatta halk arasındaki bir inanışa göre, tanrı insanı yaratırken üç deneme yapmış; ilkinde pek başarılı olamamış, fırında pişirdiği insanı erken çıkarmış ve bakmış ki pek dozunda pişmemiş, o yüzden onu avrupa'ya bırakmış ve bu soydan beyazlar türemiş. ikinci denemesinde ise, süreyi geçirdiğinden çok siyahlaşmış bir insan ortaya çıkmış; onu da beğenmeyerek afrika'ya bırakmış ve bunlar da zencilerin soyunu oluşturmuş. artık son denemesinde tanrı, daha tedbirli davranarak insanı tam istediği dozda pişirmiş ve bu son eserini çok beğenerek afrika'nın doğusuna bırakmış; bu insandan da bugünkü etiyopyalılar gelişmiştir.pigme ırkı


çağdaş ilkeller içerisinde yer alan, ilginç yaşam biçimleri ve görünür özellikleriyle antropologların özel ilgisini çeken toplulukların bir kısmı bugün afrika'da yaşamaktadır. afrika'da bu sosyo-ekonomik sistemi iki geniş kuşak içinde görüyoruz; biri güney afrika'daki kalahari çölü olup, kung ve sanlar tarafından iskân edilmiştir; diğeri ise doğu ve orta afrika'yı kapsayan ekvatoral ormandır. pigmeler de burada yaşamaktadır (vallois, 1967, 1970; weiner, 1972). yeryüzünde günümüze kadar varlığını sürdüregelmiş avcı-toplayıcı topluluklar bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmıştır. insanoğlunun aşağı yukarı 3 milyon yıllık kültür tarihini dikkatle izlediğimizde, avcılık ve toplayıcılıkla simgelenen temel yaşam biçiminin bu uzun kültürel tarihin %99 gibi çok önemli bir bölümünü oluşturduğunu görürüz. tarihöncesi çağlardan başlamak üzere adım adım izlediğimiz endüstriyel gelişme ne yazık ki dünyanın her tarafında aynı hızda gerçekleşmemiş; bazı bölgelerde hızlı bir değişme süreci yaşanırken, bazı ücra köşelerde de ekolojik koşulların elverişli bulunmaması, diğer bölgelerden kopuk olmanın yol açtığı bilgi alışverişinden yoksun kalma gibi nedenlerden ötürü ilkel avcı-toplayıcı yaşam tarzı varlığını bugüne değin sürdürmüştür. toplayıcılık deyip geçmemek gerekir; zira bu şekilde elde edilen yiyeceklerin kalori ve besin değeri hiç de öyle yabana atılacak gibi değildir. toplayıcıkla geçimini sağlayan topluluklar çevrelerini tahrip etmeden, ihtiyaç duydukları protein ve kaloriyi fazlasıyla alırlar. avcı toplayıcı topluluklarda sınıflaşma yoktur; bireyler arasında tam bir eşitlik bulunur. aslında, bu modern avcı-toplayıcılar ticaretten, savaştan, ulusal ve evrensel sorunlardan, kısacası dünyamızda var olan politik ve ekonomik olaylardan tümüyle soyutlanmış olarak kabul edilemezler. çağdaş ilkel topluluklar çoğunlukla küçük örgütlenmiş topluluklar halinde yaşarlar. her kabile, aralarında akrabalık ya da evlilik ilişkileriyle bağlantı bulunan genelde 100 kişiden az bireylerden oluşur. aslında grubun büyüklüğü bir topluluktan diğerine, hatta aynı toplulukta bir mevsimden diğerine değişir. ilkel yaşam kusurlu bir yaşam mı? geleneksel yaşam tarzını terk etmemiş yerli toplulukları küçümsemek, onları dışlamakla doğru mu yapıyoruz? ilkellik ne ile ölçülebilir? kim ilkel? onlar mı, yoksa onlara yaşam hakkı tanımayan, onların kültürlerini her geçen gün biraz daha yok eden bizler mi? gerçekten de on binlerce yıldan bu yana, yarattıkları bir ekosistem sayesinde çevreleriyle güzel bir denge kurmayı başarmış çoğu geleneksel topluluklar, hızla büyüyen endüstri toplumlarının giderek kıskacına girmişlerdir. çok yakın bir geçmişte tasmanya yerlileri, patagonya kızılderilileri yok oldular. sırada daha diğerleri var. gelişen teknoloji, dünyamızda bugün teknolojik insan denilen yeni bir canavar yarattı. bu yaratık, kendi halinde ve çevresine zarar vermeden yaşayan, doğadaki yer üstü ve yer altı zenginlikleri saçıp savurmayan ilkel toplulukları kısa zamanda haritadan silecektir. asla unutulmamalıdır ki, ilkel diye aşağılanan bu geleneksel toplulukların yaşamları bizlerinkinden daha kalitelidir. ilkellerde yaşlılara büyük saygı duyulur. onlar, efsanelerin, hikayelerin, destanların ve geleneklerin devamlılığını sağlarlar. insanlar arasında eşitlik vardır. bireyler birbirlerini sömürmezler. ilkellerde genellikle özel mülkiyet kavramı yoktur. zaten, sürekli olarak bir yerden diğerine göç ederler. toprak ya da av hayvanı kimsenin tekelinde değildir. birçok mal ortak kullanılır. hırsızlık batı toplumlarında çok sık görülen bir olaydır; çünkü gelir dağılımında önemli bir sosyal eşitsizlik oluşmuştur. oysa, avcı-toplayıcılarda her birey, grup içinde, gereksinim duyduğu her şeye kolayca ulaşır.

avcı ve toplayıcı topluluklarda nüfus artışı fazla değildir. besin toplamak amacıyla, gün boyu uzun mesafeler katetmek durumunda kalan annenin, çok çocuklu olması büyük bir engeldir. bunun bilincinde olan kadınlar genelde bir ya da iki çocuktan fazla çocuk sahibi olmazlar. başdöndürücü bir teknolojik gelişmenin büyüsüne kapılıp sürüklenen günümüz insanı, ne yazık ki insanlıktan giderek uzaklaşmaktadır. oysa ilkel insan, daha insancıl bir dünyayı simgelemektedir. hızlı değişmenin bir gereği olarak, doğal kaynakları da hızla tüketen endüstri toplumları, çılgın bir tüketiciliğin esiri olmuş; yoğun bir kentleşmeye bağlı olarak çevresini kirletmiş, doğaya egemen olayım derken doğayı yok etmiş, yarattığı çöp dağlarının içinde boğulmuştur. dünyanın birçok gelişmiş toplumlarında, yaşamın kalitesi giderek düzeleceği yerde aksine kötüleşmiştir. bu gidişin tehlikesini kavrayan birçok batılı ülke, ciddi önlemler almaya başlamıştır. ilkel, yabani diye haksız yakıştırmalarla tanımladığımız toplulukların dünyalarına girip, onların dünya görüşlerinden alınabilecek dersler yok mudur? belki de kaybettiğimiz mutluluğumuzun sırlarını onların küçük dünyalarında yeniden bulabiliriz. endüstrileşmiş toplulukların, dünyanın en ücre köşelerinde sakin biçimde doğa ile barışık halde yaşamlarını sürdüren bu topluluklara yapacağı en büyük iyilik, onları kendi hallerinde rahat bırakmak olacaktır.

afrika'nın ekvator kuşağında, tropik ormanlar içerisinde yaşayan pigmeleri, işte bu bakış altında incelemeye çalışalım. pigmeler, doğu, batı ve merkezi pigmeler olmak üzere üç gruba ayrılır (weiner, 1972). tüm pigmelerin bugünkü sayıları 50 bini geçmez. pigmenin sözcük anlamı ne olabilir? kimileri bu adın, eski mısırlılardaki bir uzunluk ölçüsü olan pi-mahi'den geldiğini söyler. bu ölçü 75 cm kadardır. ayrıca, pigme topluluğunun, adını yunanca kısa boylu ve çirkin yaratıkları tanımlamakta kullanılan, masallarda da parmak çocuk anlamına gelen pygma veya pygmaios'dan almış olabileceğini ileri sürenler de vardır. pigmeler, eski mısır'da çok iyi tanınıyordu. hatta, firavunlar, saraylarında onlara soytarılık yaptırıp eğleniyorlardı. pigmeler, afrika'nın cüce zencileri olarak bilinir; erkeklerde boy ortalaması 144 cm, kadınlarda ise 133 cm dir (vallois, 1970). pigmelerin yüzleri geniş, elmacık kemikleri çıkıntılıdır. burun o kadar geniştir ki, adeta tüm yüzü kaplar. burun genişliği burun yüksekliğinden fazla olan tek topluluktur. esmer-sarı karışımı bir deri rengine sahiptirler. saçlar yapağıdır. gövde ve kollar bacaklara oranla uzundur. bu bedensel yapı onlara ilginç bir görünüm kazandırır. vücutlarındaki yağ bezleri keskin bir koku salgılar ve bu kokuya da çeçe sinekleri yaklaşamaz. pigmeler bu sayede bu zararlı sineklerden doğal biçimde korunmuş olurlar. çok küçük boyları, balta girmemiş sık ormanlık bölgede kendilerine büyük avantaj sağlar. çok çekingen insanlardır. yabancılarla pek ilişki kurmayı sevmezler; en ufak bir tehlike anında hızla ormanda gözden kaybolurlar.

pigmelerin, komşuları olan zenci kabilelerle ticaret ilişkileri çok ilginçtir. avcı-toplayıcı pigmelerin çiftçi komşularıyla yaptıkları alış-veriş bir tür al gülüm, ver gülüme dayanır. genellikle bantu ve sudanlılarla ticaret yaparlar. pigmeler zenci komşularına, muz başta olmak üzere, orman meyvaları, et, av aletleri, sepet satarken; onlardan da genellikle tarım ürünleri, tütün, çeşitli giysiler ve çanak-çömlek gibi nesneleri alırlar. ancak bu ticaret, geçmişte olduğu gibi bugün de takas yoluyla olur. zira, bu geleneksel toplulukların alış-verişlerinde para söz konusu değildir. bugün, pazarlık yoluyla gerçekleştirilen ticaret, yakın geçmişte sessiz ticaret yoluyla oluyordu. pigmelerin, takas etmek istedikleri ürünleri için ormanda belirli yerleri vardı. buraya malını koyan pigme, oradan uzaklaşıp gider. daha sonra bantu zencisi aynı yere gelip pigmenin bıraktığı ürünü alıp kendisininkini koyar. böylece iki taraf da birbirlerinin yüzünü görmez. bu tür sessiz ticaret bazı güney amerika kızılderililerinde de görülür. bir inanışa göre, pigmeler, ticaret yaptıkları komşularına güvenmedikleri için ürünlerini bıraktıkları yere zehirli oklar taşıyan silahlı adamlarla gelirlermiş. yine, kimi araştırıcılara göre, pigmelerin bu dolaylı ticaret yapma adetlerinin temelinde komşu kabilelerden enfeksiyon kapma korkusu yatmakta imiş.

pigmelerin komşu kabileleriyle olan evlilik ilişkileri çok seyrek ve aynı zamanda tek yönlüdür. pigmeler genellikle komşulara gelin vermekte, ama onlardan hiç gelin almamaktadırlar. böylece gen akışı da tek yönlü olmaktadır. bu nedenledir ki, yüzyıllar boyu pigmeler kendilerine özgü görünür özelliklerini koruyabildiler (weiner, 1974). evlilik öncesi ilişkiler pigmelerde serbesttir. bir pigme erkeğinin çok eşle evlenmesi yasak değildir. dul kalan kadın, kocasının kardeşleri veya yakın akrabalarıyla evlenir. pigmelerin sürekli kaldıkları evleri yoktur. genellikle, bambu dallarından ve muz yapraklarından mevsimlik konut inşa ederler (kottak, 1997). çatıyı o kadar ustalıkla yapraklarla kapatırlar ki, çok yoğun ve uzun süreli yağışlarda bile çatı akmaz. her ailenin evi ayrıdır. tıpkı bizlerde olduğu gibi, çekirdek aile düzeni görülür. pigmeler, araç-gereç kullanarak ateş yakmayı bilmezler; yaktıkları közü ise canlı tutar, göçerlerken bu közü beraberlerinde taşırlar. topluluk içinde belli bir hiyerarşi yoktur; şef ya da reis bulunmaz. kabile başkanı yoktur. pigmeler, yaşadıkları bölgenin en barışçıl, sakin, sıcakkanlı topluluklarıdır. ne aralarında ne de diğer kabilelerle savaştıkları görülmüştür. az çalışıp, çok eğlenirler. her fırsatta şarkı söyler, müzik aletlerini çalar ve dans ederler. küçücük dünyalarında mutlu bir yaşam sürerler. dansları ve söyledikleri şarkılarla bir bakıma şeytani varlıkları ve kötülükleri kovarlar.

işbirliği ve yardımlaşma, özellikle kadın ve erkek arasında çok yaygındır. pigmelerde avlanma üç türlüdür; zehirli oklarla yapılan avlanma sadece erkeklere aittir. ağ ve tuzak yoluyla olan avlanmada ise kadınlarla erkekler beraber hareket eder toplayıcılık sadece kadınların görevidir. kadınlar, besin toplarken tüm yüklerini ve bebeklerini sırtlarında taşır, böylece ellerini serbest kullanma olanağı bulurlar. muz ve bal, pigmelerin en sık tükettikleri besinlerdir. av için kullandıkları köpek dışında, pigmelerin evcil hayvanları yoktur. dolayısıyla, sütten kestikten sonra bebeklerine verecekleri hayvan sütü söz konusu değildir. pigmelerin beslenmelerinde, birçok avcı-toplayıcılardaki gibi avladıkları hayvanlar önemli yer tutar. diyetleri, proteince zengin olup, karbonhidrat ve yağ bakımından fakirdir. pigmeler ormanda böcek, kuş, kuş yumurtası, tırtıl ne bulurlarsa yerler. su ürünlerinden de ayrıca yararlanırlar. sürekli hareket halinde olan, yağ ve karbonhidratça fakir yiyeceklerle beslenen pigmeler, besin üreticilerine ve endüstrileşmiş toplumlara oranla daha az yağlıdırlar. zaten tüm avcı ve toplayıcılarda geleneksel beslenme, çeşitli ve dengeli bir diyetle simgelenir. ayrıca, böyle bir diyet yerliyi kalp ve damar rahatsızlıklarından korur.

pigme kadınları sadece belden aşağısını kapatırlar, üstleri çıplaktır. pigmelerde her kabilenin ayrı bir dili vardır. pigmeler sayı saymayı bilmezler; aralarında ona kadar sayabilenler çok azdır. bu yerliler tek tanrıya inanırlar. o da ormanın gücüdür. kendilerini barındıran, besleyen ve koruyan ormanı kutsal bir ana olarak bilirler. sevgi, saygı ve güven duygularının egemen olduğu bu tanrı-kul ilişkisinde korkuya yer yoktur. pigme anne, çocuğunun eğitimine ayrı bir önem verir; onu her gittiği yere sırtında taşır. iki yaşına kadar bebek emzirilir. birçok ilkel kabilede olduğu gibi, annenin bebeğini ağızdan ağıza beslediği görülür. ancak, böyle bir besleme şekli, annenin ağız yoluyla bazı zararlı bakterileri bebeğine aktarması riskini beraberinde getirir.

pigme çocuklarında, ciddi protein eksikliğinin yol açtığı kuvaşiyorkır hastalığı görülür (brisset, 1983). hastalığın belirtileri oldukça tipiktir; bebeğin kol, bacak ve elinin dış kısmında ödemler oluşur. saçlar dökülür; çocuğun davranışları anormalledir, çevresine duyarsız hale gelir. uyarılara tepki vermez, gülmez, iştahı kesilir. sık sık ağlar. karaciğeri, proteinleri özümseyemez duruma gelir ve yağ hücrelerinin istilasına uğrar. karaciğerin, aşırı yağ yüzünden yapısında ortaya çıkan bu değişme, hepatik iç salgı bezinin detoksike edici rolünü oynamasına engel olur ve dolayısıyla sindirim için gerekli olan enzimleri salgılamasına olanak vermez; çünkü pankreasın işlevini bozar. hasta çocuğun bağırsak mukozası tahriş olur. çocuk artık antikor üretemez duruma gelir ve her türlü mikroba ya da virüse karşı direncini yitirir.

pigmelerin yaşadıkları bölgelerde malarya adı verilen öldürücü sıtma ve siklemya adı verilen kansızlık birlikte görülür. doğal ayıklanma süreci açısından bu son derece dikkat çekicidir. bu hastalık, baskın olmayan otozom bir allel gen tarafından kontrol edilir. bu allel geni homozigot olarak taşıyan kimseler bebeklik çağında ölür; hayatta kalanlar ise sadece heterozigot olan taşıyıcılardır. üstelik bu taşıyıcılar malarya hastalığına da doğal bir direnç gösterirler. dolayısıyla, genetik bir anormalliğin yol açtığı siklemia'yı gizli taşıyan bireyler çoğunluktadır.

özetle, tarım ve hayvancılığı bilmeyen, çanak-çömlek yapamayan, avlanma ve toplamayı temel yaşam biçimi olarak sürdüren pigmeler ormanla adeta bütünleşmiş, içinde yaşadıkları doğal çevre ile ideal bir denge oluşturmuşlardır.!kung (hotanto) ve san (buşmen) ırkı
afrika'nın güneyinde, kalahari çölü çevresinde dağınık biçimde yaşayan !kung ve sanların (şekil: 4.10) sayıları, her geleneksel toplum gibi, giderek azalmaktadır (coon, 1969; weiner, 1972; kottak, 1997). 1956 sayımına göre aşağı yukarı 55 bin kişi oldukları saptanmıştır. güney afrika'da güney afrika cumhuriyeti, botswana, namibia başta olmak üzere beş ülkeye dağılmışlardır. !kung sanların tarihi üst yontma taş çağına kadar gider. genelde orta ya da kısa boylu, saçları yapağı, derileri koyu esmer, burunları çok geniş ve yassı, dudakları kalındır. sanlarda kadınların kalçalarında arkaya doğru steatopiji ismi verilen belirgin bir tümseklik oluşmuştur (baker, 1974). çok fazla yağ depolanmasıyla oluşan bu çıkıntıya san (buşmen) kadını, bebeğini bile rahatça oturtabilir (şekil: 4.11). aynı özellik okyanusya'da andaman adası kadınlarında da vardır (şekil: 4.12). san erkeklerinde bacaklar gövdeye oranla kısadır. deri altı yağ tabakasının çok az derecede gelişmiş olmasından dolayı, deri gençlerde bile kırışık bir görünüme sahiptir. sakal, bıyık ve beden kılları çok az gelişmiştir.


kalahari çölünün su kaynakları, bitki ve hayvan türleri son derece fakir ve geniş bir alana dağıldığı için, bir !kung san yerlisinin besin ve su gereksinmesini karşılayabilmesi uzun ve yorucu uğraşlar gerektirir. bu yüzden de, kız ve erkek çocukları hayata hazırlanırken, erişkinler tarafından bu kaynakları en iyi tanıyabilecek tarzda eğitilirler. bir avcı icabında küçücük bir hayvanı avlayabilmek için saatler harcar. akşam olup da tüm erkekler kampa döndüklerinde, yakılan bir ateşin etrafında toplanılır ve gün boyu yaşanılan av maceraları anlatılır. ateş, bu yüzden, grup içerisindeki sosyal bağı güçlendirici rol oynar. avlanma, her ne kadar erkeklere ait bir görev olsa da, kadınlar da zaman zaman erkeklerine yardımcı olurlar. bu bağlamda, kadın ve erkek arasında güçlü bir dayanışma bulunur. erkek ve kadınlar haftada sadece üç gün çalışır, dört gün dinlenirler. av dönüşü kampta eğlenceler düzenlenir, danslar yapılır, şarkılar söylenir. yalnız bu tür törenlere kadınlar katılmaz. !kung erkeği günlük işlerde eşine çok yardımcı olur, hatta onun bazı işlerini de kendi üstlenir. besin arayışı için kamptan gün boyu ayrılan kadın beraberinde, bitki köklerini topraktan çıkarmaya yarayan ucu sivri sopasını, varsa bebeğini alır. en sık kullanılan av aletleri ok ve yaydır. okların uç kısımlarını genelde kemikten yaparlar. kullandıkları kap kaçaklar ağaç kabuklarından ya da deniz kabuklarından üretilir. giysiler genelde hayvan postundandır. !kung ve sanlar kalçaya sarılan ve bacak arasından geçirilen hayvan postlarıyla dolaşırlar. kadın ve erkeklerde üst kısım tümüyle çıplaktır. çocuklar 6-7 yaşlarına kadar hiçbir şey giymezler (weiner, 1972).

her kabile ortalama 5-6 aileden ve 30 bireyden oluşur. kabileler, kapalı bir grup değildir; tıpkı pigmelerde olduğu gibi, bireyler sürekli grup değiştirirler. !kung ve sanların kampında lider olma, ön plana çıkma, otorite taslama tutkusu yoktur. bireyler arasında son derece ahenkli bir düzen kurulmuştur. kavga, sürtüşme pek görülmez. mülkiyet kavramı pek uygulanmaz; kampa gelen besin herkes tarafından adil biçimde paylaşılır. yaşlı ve sakat kişilere her zaman besinlerin en iyi tarafı verilir. fazla besinlerin saklandığı depolar herkese açıktır, isteyen gider ihtiyaç duyduğu kadarını alır, yer. erkek, kullandığı sürece, av aletlerini kendi mülkiyetinde tutar; eğer bunlara ihtiyacı yoksa başkasının kullanımına sunar. bu ilkel dünyada uyulması gereken kurallar yazılı yasalarla belirlenmez; her şey geleneklere bağlı olarak son derece adil ve düzenli biçimde yürütülür. !kung ve sanlarda babaerkil bir aile yapısı vardır. evlenme yaşı çok düşüktür; kızlar ortalama 7-9 yaşlarında, erkek çocuklar ise 14-16 yaşlarında evlenir. erkek ve kız çocukları her yaşta birlikte oynarlar. baba, çocuğun yetişmesinde aktif rol oynar. damat, çocuk doğuncaya kadar kız evinde iç güveysi olarak kalır. evlilik öncesi cinsel ilişki serbesttir. grup içinde en büyük suç, yakın akraba ile cinsel ilişkide bulunmak (ensest) ve adam öldürmektir. !kung ve sanların dünyasında müziğin ayrı bir yeri vardır; ağızla tuttukları tempolara, flüt ve telli çalgılar eşlik eder. ayrıca, gora adlı üflemeli bir çalgıları vardır.

!kung ve sanlarda ortalama ömür 30-35 civarındadır. avcılık ve toplayıcılığın haliyle beraberinde getirdiği birtakım tehlikeli kazalar, tedavi edilmeyen hastalıklar genelde erken ölümlerin başlıca nedenleri arasında sayılabilir. doğumdaki yaşam beklentisi 20 yaşı geçmez. bu da özellikle bebeklerdeki yüksek ölüm oranıyla yakından ilgilidir. kadınlardaki çocuk sayısı ortalama 2,8'dir. iki doğum arasındaki süre 3,5 yıldır. bebek uzun süre emzirildiği için bu süre zarfında anne genelde hamile kalmaz; böylece aşırı doğurganlık da doğal yoldan sınırlanmış olur. !kung kadınlarında emzirme adeti batı toplumlarında görülenden farklıdır. kadınlar bebeklerini 15 dakikada bir emzirirler; her defasında da emzirme sadece bir dakika ile sınırlıdır. bazı araştırıcılara göre çok sık emzirme !kung kadınının yumurtlamasına da engel olmaktadır. birtakım kültürel inanışlar da eşler arasındaki cinsel ilişkiyi sınırlayıcı rol oynayarak, bir ölçüde doğurganlık hızını azaltır. doğum sonrası uygulanan tabu nedeniyle, doğum yapan !kung kadınları uzun bir süre eşleriyle ilişkiye girmezler. hiçbir !kung kadını modern doğum kontrol yöntemlerini uygulamaz; zaten kendilerine bu olanakları sunacak yer de yoktur. !kung gibi geleneksel topluluklarda, konar-göçer özellik ve grubun küçüklüğü enfeksiyonel hastalıkların epidemik değil de andemik düzeyde kalmasını sağlar. yaşlı erkekler ava çıkmazlar; kampta gençlerin eğitilmelerinde bilgi ve deneyimlerinden yararlanılır.

bu geleneksel topluluklarda iki doğaüstü gücün varlığına inanılır. bunlar birinci ve ikinci derecede yüksek varlıklardır. birincisi tüm toprakların sahibidir. dünyayı o yaratmıştır. ana karnındaki çocuğa, tarladaki tohuma can veren odur. süper varlık, sevgiden çok, korku ve saygı ile anılan bir güçtür. ikinci derecedeki doğaüstü varlık daha az güçlüdür; insanların da pek dostu değildir. kaza ve aksiliklerin sorumlusudur. onun gazabına uğrayan kişinin öleceğine inanılır.

sayıları günümüzde birkaç bini geçmeyen !kung ve sanlardan bir kısmı bugün yerleşik yaşamı benimsemiş olup, hayvancılıkla uğraşırlar; ama çiftçilik yapmazlar (kottak, 1997). acımasız çevre koşulları altında verdikleri ölüm-kalım mücadelesi ve komşu kabilelerin sürekli yaptıkları saldırılar ve öldürme olayları dikkate alınırsa, özgün kültürleriyle tanıdığımız bu !kung ve sanları gelecekte bekleyen çok ciddi tehlikeler bulunmaktadır.okyanusya siyahları


okyanus negroidleri olarak da bilinen bu topluluklar, yeni gine takımadaları ve avustralya'nın güneyindeki büyük tasmanya adasından tutun da doğuda fiji adalarına kadar yayılan çok dağınık durumdaki adalarda yaşarlar. ayrıca, güneydoğu asya'nın negroidleri diye bilinen bengal körfezinin andaman yerlileri, malezya'da yaşayan semanglar ve filipinlerin yerli halkı da bu siyah stok içinde yer alır. hepsinde ortak özellik, afrika siyahlarıyla herhangi bir genetik bağları olmasa da, en az onlar kadar siyah tenli, geniş burunlu, kalın dudaklı ve kıvırcık ya da yapağı saçlı olmalarıdır. özellikle andaman adasında ve yeni gine takımadalarında yaşayan bazı kabileler afrika pigmelerine çok benzerler. ancak, afrika pigmeleriyle herhangi bir yakınlıkları yoktur. okyanus siyahları içinde tasmanyalılar diğerlerinden daha açık deri renkleri ve çıkıntılı kaş kemerleriyle dikkati çekerler. beyazların tasmanya'ya girmesinin ardından sayıları giderek azalmaya başlayan tasmanyalılardan bugün saf halde kimse kalmamıştır. bu ırkın en son temsilcisi 1877'de ölmüştür (weiner, 1972).

okyanusya'daki adalarda yaşayan yerlilerin büyük bir kısmı avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlar. yeni gine'nin kuzeybatısındaki yerliler hâlâ taş devrindekini andıran bir yaşam sürerler. tüm besinlerini taştan yaptıkları el baltaları ve birkaç basit alet yardımıyla elde ederler.

   ovapu   22.12.2006 17:33 ~ 17:34
   #152209
18.

cinsel organları büyük oldugu için kıskanılıp ırkcılıga maruz kalan siyah renkli insanlar.

   rexxar   26.01.2007 21:30
   #193289
19.

istanbuldaki uyusturucu trafiginin en stratejik halkalari olan insanlarin halk dilindeki ismi.

   tipiptip   26.01.2007 22:05
   #193333
20.

bir yarrak çeşitidir. at yaraği , zenci yaraği, normal erkek yaraği.

   tarkant   10.04.2007 03:44
   #314554

123  

 

sayfa

 / 3 

reklamı kapat

yazdır