zerdust

1.

yeni yazar. hoşgelmiştir. yazılarını bekliyoruz.
<bkz: lafmacun bando takimi>

   dwight   28.07.2006 18:21
   #18555
2.

zerdüştlük dinini kurmuş olan iranlı.
<bkz: zerdüştlük>
<bkz: boyle buyurdu zerdüşt>

   dwight   28.07.2006 18:31
   #18557
3.

hoşgelmiş sefa getirmiş.

   myth   28.07.2006 18:33
   #18558
4.

zerdüştlük dininin kurucusu, pers peygamber.

zerdüşt'ün hayatı hakkında bildiklerimiz avesta, gatalar, yunan metinleri, sözlü tarih ve arkeolojik kanıtlardan gelmektedir.


avesta'nın zerdüşt'ün hayatını tasvir eden onüçüncü bölümü spena nask yüzyıllar içinde bozulmuştur. denkard'ın (9.yüzyıl) ve şehname'deki biyografileri artık elimizde olmayan ilk metinlere dayanır.

zerdüşt'ün antik pers topraklarının kuzeybatı bölgesinde yaşadığı söylenebilir. zerdüşt'ün karısı hvōvi'den freni, pourucista ve triti adında üç kızı ile ısat vastar, uruvat-nara ve hvare ciθra adında üç oğlu olmuştu. annesinin adı dughdova; babasının adı pourushaspa spitāma idi. kendisinin 30 yaşında ahura mazda tarafından aydınlatıldığına inanılır. kendisine ilk inananlar eşi ve çocukları ile maidhyoimangha adındaki kuzeniydi.

antik yunanlı yazarlar zerdüşt'ün çocukluğu ve keşişane yaşantısı hakkınca bazı ipuçları verirler. sözlü geleneğe göre zerdüşt doğumunda gülmüş ve yabani hayatta yaşamıştı. öğretilerini yaymakta güçlüklerle karşılaşmış, annesinin yaşadığı şehirde tepkilerle karşılaşmıştı.

gatalardaki zerdüşt ile sonraki avesta'nın zerdüştü arasında bazı farklılıklar vardır. son dönem avesta'da o, kötücül ölümlülerle güreşirken resmedilir ve ahriman tarafından inancını terketmesi için iğva edilir. bu hikaye sinoptik incillerdeki mesih'in iğva edilmesi hikayesine çok benzer.

   witchorexia nervosa   19.10.2007 14:31
   #681067
5.

tek tanrı olan ahura mazda inanışını öğretir. zerdüştçülüğün en önemli özelliği, en eski tek tanrılı din olarak kabul edilmesidir. fakat daha sonraları dualist bir din olmuş, dualizmin en tanınmış örneklerinden birini oluşturmuştur. bu dinde müminlerin beden öldükten sonra dirilip ahura mazda´nın huzuruna çıkacağına ve orada sorgulanacaklarına inanılır.

   nikk   07.01.2008 16:22
   #806089
6.

bugün batı azerbaycan olarak bilinen coğrafyada bulunan urumiya doğumlu, kurduğu din olan zerdüştilik'in temellerinin eski türk dinine benzerliği yüzünden, türk köklü olduğuna inanılan peygamber.

   akis   19.01.2008 00:29
   #823188
7.

diğer bir adı da mazdaizm olarak geçer.

   anathema   25.08.2008 21:00
   #1015431
8.

yunanca develeri yönetebilen kişi demektir.

   vesaire vesaire   11.08.2009 13:13
   #1534619
9.

batıda zoroaster olarak geçer kaynaklarda. güzel develere sahip olan kişi anlamına gelir.

hayatında dair muhtelif kaynaklarda muhtelif zamanlar belirtilse de en itibar edilen kaynaklara göre m.ö 6. yy'da yaşamıştır.

pers kaynaklarına göre 77 yıl hayat sürmüştür doğu iran'da.

zerdüşt dinini yaymaya başladığı ilk on yıl boyunca sadece kuzenini kendine inandırabilmiştir. ne zaman ki kral viştaspa ile tanışır, o zaman işlerin akışı iyi yönde değişir. ancak şöyle ki; zerdüşt'ün ölümü de yine viştaspa'nın kaybettiği bir savaşın neticesinde olmuştur.

tip not: mazdaizm zerdüşt'ün kurucusu olduğu ve dört ana dönemde değerlendirilen mecusilik'in ilk dönemine verilen isimdir.

   sana laflar hazirladim   09.08.2011 15:18
   #2414733
 
reklamı kapat

görseller

yazdır