zit anlamli sozcukler

1.

zıt anlamlı sözcükler: (karşıt anlamlı sözcükler de denir.)
*anlamca birbiriyle çelişen, birbirinin karşıtı olan sözcüklere “zıt anlamlı sözcükler” denir.

al-ver, hafif-ağır, güzel-çirkin, inmek-çıkmak, dar-geniş, hızlı-yavaş

not: bir kelimenin olumsuzu, o kelimenin karşıt anlamlısı değildir.

tatlı x tatsız (olmaz) doğrusu: tatlı x acı
canlı x cansız (olmaz) doğrusu: canlı x ölü
gel x gelme (olmaz) doğrusu: gel x git

zıt anlamlı sözcük örnekleri:
büyük = küçük
bağımsızlık = tutsaklık
çekmek = itmek
batı = doğu
barış = savaş
çarpma = bölme
cömert = cimri
çabuk = yavaş
dert = derman
darılmak = barışmak
dik = eğik
çalışkan = tembel
cevap = soru
cesaret = korkaklık
cılız = gürbüz
donuk = parlak
duru = bulanık
eski = yeni
el(yabancı) = tanıdık
eksik = fazla
esaret = özgürlük
düş = gerçek
düşman = dost
dahil = hariç
dikit = sarkıt
erkek = kadın
fakir = zengin
alçak gönüllü = kibirli
afacan = uslu
anormal = normal
ak = kara
alıcı = satıcı
ast = üst
aşağı = yukarı
aynı = farklı
atılgan = çekingen
aydınlık = karanlık
bolluk = kıtlık
borç = alacak
bekâr = evli
başlamak = bitirmek
bulanık = duru
geçmiş = gelecek
geri = ileri
aktif = pasif
acemi = usta
artı = eksi
açık = kapalı
azami = asgari
alt = üst
alçak = yüksek
ağır = hafif
arka = ön
acı = tatlı
azalmak = çoğalmak

   nicholai alexandrovic hel   22.11.2008 05:47
   #1092371
 
reklamı kapat

yazdır