ziya gokalp

1.

diyarbakır'da doğduğu için kürd sanılan öz be öz türk şair,yazar,fikir adamıdır.o'na kürd diyenler 1920'lerde güneydoğu anadolu bölgesinde, türk nüfusunun kürt nüfusundan kat kat fazla olduğunu bilmezler...
türkçülüğün ilk kuramcılarından biri denilebilir.tabiki kendisinden önce türkçülüğü savunmuş,türkçüğü geliştirmiş kişiler vardır ancak o türkçülüğün esaslarını oluşturmuştur.
cumhuriyetin kuruluşunda fikirleri dikkate alınmıştır.
ziya gökalp'ın çizgisi ırkçılık konusunda yeterli değildir.gökalp'ın türkçülük'ünde bana ilham veren noktalar çoktur ancak dediğim gibi ırkçılık konusunda yeterli değildir.o zamanın şartlarına göre değerlendirecek olursak;gökalp'in çizgisi muazzamdır.

   sanli bir gun   25.07.2006 01:41
   #17325
2.

toplumsal modeli, emile durkheim'in teorik temellerini kurduğu "dayanışmacılık" temelinde şekillendi. bireyi temel alan liberalizm ile çatışmacı toplumu temel alan marksizm'e karşı mesleki örgütleri temel toplum birimi olarak kabul eden solidarizmde karar kıldı. toplumsal ve siyasi görüşlerini anlattığı sayısız makale yazdı. "türkçülük" düşüncesini sistemleştirdi. milli edebiyatın kurulması ve gelişmesinde önemli rol oynadı.

   soslan   30.10.2006 14:19
   #94133
3.

edebiyatımızda ki ilk <bkz: sosyolog>şairdir.

   jujum   30.10.2006 14:20 ~ 14:20
   #94134
4.

eserleri:

kızıl elma (1914)
türkleşmek, islamlaşmak, muasırlaşmak (1918)
yeni hayat (1918)
altın ışık (1923)
türk töresi (1923)
doğru yol (1923)
türkçülüğün esasları (1923)
türk medeniyet tarihi (1926, ölümünden sonra)
kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler (ölümünden sonra)

   soslan   30.10.2006 14:20
   #94136
5.

zeytinburnu nda bir mahallesi vardır kendisinin..haberi olmasa bile.

   alf   30.10.2006 14:24
   #94141
6.

<bkz: türkçe>
uydurma söz yapmayız,
yapma yola sapmayız,
türkçeleşmiş, türkçedir;
eski köke tapmayız.

türklüğün vicdanı bir;
dîni bir, vatanı bir;
fakat hepsi ayrılır
olmazsa lisanı bir.

   jujum   30.10.2006 14:34 ~ 14:35
   #94150
7.

ünlü fikir adamı ve şairlerimizden olan ziya gökalp, 1876'da diyarbakır'da doğdu. ıı. meşrutiyet'ten başlayarak türkçülük akımının en büyük temsilcisi sıfatıyla türk düşünce ve siyaset hayatını kuvvetle etkilemiş, milli edebiyat akımı içinde verdiği eserlerle türk edebiyatının biçim ve dil yönünden yenileşmesini sağlamıştır.

öğrenimine diyarbakır'da başlayan ziya gökalp, aynı şehirde askeri rüştiye'yi (1890) ve askeri idadi'yi bitirdi (1894). ziya gökalp, tıbbiyelilerin istibdata son vermek için kurdukları ihtilal komitesine girmiş, okuldaki faaliyetleri ve okuduğu fransızca kitapların zararlı sayılması yüzünden hapsedilmiştir. diyarbakır valisi halit bey'in yolsuzluklarına karşı mücadeleye girişen arkadaşlarıyla birlikte yasak yayın okudukları gerekçesiyle tutuklandı (1898). istanbul'a döndükten sonra da okuldan uzaklaştırıldı.

ziya gökalp, hükümlülük süresi dolunca "zaptiye nezareti altında bulundurulmak üzere" diyarbakır'a gönderildi. burada siyaset, felsefe ve tarih üstüne incelemeler yaparken, istibdat aleyhine gizli faaliyetlere de katıldı. bölgede güvenliği sağlamak için kurulmuş hamidiye alaylarının başındaki milli aşiret reisi ibrahim paşa'nın adının karıştığı soygun ve baskın olayları karşısında halkı direnmeğe ve eyleme yöneltti. halk 3 gün süreyle telgrafhaneyi işgal etti (1905). ibrahim paşa ve adamlarının cezalandırılması için saraya telgraflar çekildi. üstelik, avrupa ve asya ülkeleri arasındaki haberleşmenin bağlantı noktası olan diyarbakır telgrafhanesinin bu bağlantıyı kesmesi olayın daha da büyümesine yol açmış ve yabancı ülkeler saraya baskı yapmaya başlamıştı. konuyu incelemek üzere istanbul'dan diyarbakır'a gönderilen soruşturma kurulu hamidiye alaylarının bir süre sinmesini ve yolsuzluklara son vermesini sağladı. ancak halkın yakınmasına yol açan yeni olaylar patlak verince, ziya gökalp ve arkadaşlarının önderliğinde halk yeniden telgrafhaneyi ele geçirdi. 11 gün süren bu ikinci işgal halkın kesin zaferiyle sonuçlanmış, hükümet ibrahim paşa ve alaylarını bölgeden uzaklaştırmak zorunda kalmıştır (1907). gökalp, ilk eseri olan şaki ibrahim destanında bu olayı anlatır.

ıı. meşrutiyetin ilanından sonra, ziya gökalp'ın kurduğu gizli cemiyetin yerini osmanlı ittihat ve terakki cemiyeti diyarbakır şubesi aldı. partinin diyarbakır, van ve bitlis örgütlerinin denetimiyle görevlendirilen ziya gökalp, bu dönemde diyarbakır ve peyman gazetelerine yazıyordu. 1909'da partinin selanik'teki kongresine il temsilcisi olarak katıldı. bir yıl istanbul darülfünunda psikoloji okuttuktan ve diyarbakır maarif müfettişliği yaptıktan sonra, yeniden selanik'e gitti. katıldığı parti kongresinden sonra genel merkez üyeliğine seçildi. burada genç kalemler, yeni felsefe, rumeli gibi dergi ve gazetelerdeki yazılarıyla türkçülük ve dilde sadeleşme hareketlerinin öncüleri arasında yer alan gökalp, milli duyguları, tarih bilincini, bilime ve tekniğe değer veren düşünceyi her şeyin üstünde tutan şiirleriyle çevresini geniş ölçüde etkiliyordu. ittihat ve terakki genel merkezi istanbul'a taşınınca (1912), gökalp da istanbul'a yerleşti. o yıl ergani madeninden milletvekili seçildi.

türk ocağı çevresindeki çalışmaları, türk yurdu ve kendi çıkardığı yeni mecmua (1917) gibi dergilerdeki yazıları, türkçülük akımının ilkelerini saptayan ve çağdaş uygarlık karşısında yerli bir senteze varılmasını şart koşan önerileri (türkleşmek, islamlaşmak, muasırlaşmak 1918), darülfünun'da okuttuğu toplumbilim dersleri, ittihat ve terakki'nin yönetici kadrosu üzerindeki etkisiyle ziya gökalp, mütarekeye (1919) kadar uzanan dönemin düşünce ve siyaset hayatına yön veren etkenlerin başında yer aldı. istanbul'un işgali üzerine tutuklanarak iki yıl malta'da sürgün kaldı (1919-1921). döndükten sonra, uelif ve tercüme heyeti başkanlığına getirileceği tarihe (1923) kadar diyarbakır'da kaldı ve küçük mecmuayı yayımladı.

1923'te diyarbakır'dan milletvekili seçildi. hakimiyeti milliye, yeni gün, cumhuriyet gazetelerinde makaleleri çıkıyordu. altın ışık (1923), türkçülüğün esasları (1923), türk töresi (1923) gibi kitapları birbirini izliyordu. cumhuriyet halk partisinin programını inceleyen ve yorumunu yapan doğru yol (1923) adlı incelemesini de yine bu dönemde kaleme aldı. o sıralar yazdığı türk medeniyet tarihi ise ölümünden sonra yayımlandı (1926). yine ölümünden sonra çeşitli gazete ve dergilerde çıkmış yazılarıyla mektupları çeşitli kitaplarda derlendi. çınaraltı (1939), fırka nedir? (1947), ziya gökalp diyor ki (1950). ziya gökalp'ın neşredilmemiş yedi eseri ve aile mektupları (1956), ziya gökalp'ın yazarlık hayatı (1956), ziya gökalp külliyatı (1. kitap şiirler ve halk masalları;1952, 2. kitap limni ve malta mektupları;1965), terbiyenin sosyal ve kültürel temelleri (1973). 1924'te istanbul'da öldü.

   faten   12.01.2007 10:52
   #178080
8.

30 ekim 1918 mondros mütarekesinden sonra, 13 kasım’da marmara ve boğazları denetimleri altına alan itilaf devletleri(ingiltere, fransa, italya) azınlıkların sempatisini kazanmak için, ermeni soykırımı meselesini ortaya attılar. osmanlı sadrazamı (başbakan) damat ferit haini, yandaşlarıydı. düzmece mahkemeler kurdurdular. mahkeme üyelerinin çoğu azınlıklardandı.

tüm osmanlı arşivi ellerindeydi. öyleyken, iddialarını kanıtlayacak deliller ortaya koyamadılar. düzmece mahkeme kararıyla, sadece boğazlıyan kaymakamı mehmet kemal bey, haksız yere 10 nisan 1919 günü beyazıt meydanı’nda idam edildi.

17 mayıs 1919 günü, büyük türk düşünürü ziya gökalp de, tutuklu olarak düzmece mahkemenin karşısına çıkarıldı. ancak, o’nu ve diğer tutukluları mahkum edecek deliller saptanamadığı için, ingilizler hepsini malta adasına sürgün ettiler.

   birrdakka   12.01.2007 12:51
   #178241
9.

ey türk, senin köyün hür bir yuvadır
çiftlik değil, yoktur beyi ağası
her köylünün var bir çifti tarlası,
öz evinde o hem bey hem ağa'dır.

hiç kimsenin yarıcısı rençberi
olmaz, ancak olur vatan askeri.

ümmi değil, muallimsiz kalsa da
imamı yok, gene bilir dinini.
dost ve düşman kimdir, bilir dünyada,
doğru bulur... sevgisini kinini.

ona cami, mektep, kitap yapınız.
emin kalır hudutta her kapımız...

lakin ey türk, bu mesut köy bitiyor!
mültezimin, faizcinin, tüccarın
pençesinde diyor beni kurtarın;
bu üç işi senden çabuk istiyor.

kaldır a'şar usülünü aç banka
yap her semtte bir ziraî sendika.

   birrdakka   12.01.2007 12:57
   #178245
10.

önce; <bkz: #116172">#116172>

atatürk'ün fikir babam dediği, parçalanan osmanlıya turancılık, türkçülük, türkiyecilik gibi düşünceleri aşılamış bir kişinin nasıl olur da kürt olduğunu, kürtçülüğün esasları kitabını yazdığını iddia edilebilinir anlamış değilim. zaten bu düşünceyi savunan kişi yeni şafak yazarı mustafa islamoğludur. ..eee entryi girene değil girdirene bakceksin abijim.

   dusersem hatirla   26.05.2007 18:50 ~ 18:56
   #424480
11.

eğitim tarihi açısından bakacak olursak düzelebilmek için fikir üretmiş sosyolog gözüyle bakılan bir edebiyatçı. milliyetçi olduğu yazılarında belli olan kişi.

   tiki avcisi   26.05.2007 18:51
   #424485
12.

diyarbakır’ın çermik ilçesi zazalar’ından ziya gökalp halil hayali-i mutki ile birlikte kürtçe’nin gramerini ve sözlüğünü yazmaya başlar. özgürlükçü düşünceleri nedeniyle okulla ilişiği kesilen ziya gökalp, diyarbakır’a geri dönünce ve beraberinde de bu çalışmaları da götürür. meşrutiyetin ilanında halil hayali ve ziya gökalp ikilisi, selanik’te toplanan ittihat ve terakki cemiyeti kongresinde buluşurlar. ziya gökalp’in, diyarbakır delegesi olarak katıldığı kongre için istanbul’da bulunduğu sırada halil hayali kendisinden beraber hazırladıkları kürtçe gramer çalışmalarını ister. ancak gökalp bunları yaktığını söyleyerek geri vermek istemeyince halil hayali bu eseri yeniden yazmaya başlar.

bonus olarak ittihat ve terakki fırkası'nın ilk kurucularına bakılması önemle tavsiye edilir.
<bkz: bu ne yaman çelişki anne>

   nagual   05.06.2007 16:29
   #449805
13.

<bkz: her pkk lı kürt değildir ama her diyarbakırlı kürttür>
<bkz: lütfen ziya gökalpimizi kürtleştirmeyiniz>
<bkz: ehehe .. o da kürtü lan kampanyası >
<bkz: -di li -miş li geçmiş zaman eki ile tarih olmaz>
<bkz: götüyle gülerler adama>
<bkz: her genelleme gibi bu genelemede yanlıştır>

   dartagnan   05.06.2007 22:18
   #450558
14.

"türk milletindenim,islam ümmetindenim,batı medeniyetindenim" sözü ile düşüncesini kısa ve öz belirtmiş,türk sosyolojisinin babasıdır.lakin bu sözüyle kültür ve uygarlık farklılığına dikkat çekerek,kültürümüz bizim kalsın ama uygarlığımız batı toplumları seviyesine yükselsin derken eksik kaldığı nokta; medeniyeti dışarıdan alırken kültürün yozlaşmadan kalabileceğine olan inancıdır.

   sindustrial   05.06.2007 23:19
   #450656
15.

tarihte adı kalmış,büyük türkçülerden biri.

   catidakisevisgen   20.07.2007 15:58
   #558031
16.

"türk milletindenim,
islam dinindenim,
garp * medeniyetindenim." diyen ünlü türk şair, yazar ve düşünürü.

   penislerin efendisi   13.12.2007 23:44 ~ 23:44
   #768870
17.

çakma emile durkheim.

   nicholai alexandrovic hel   06.12.2008 15:32
   #1104826
18.

aslen diyarbakır'lı olmasına rağmen türk milliyetçiliği yapan yazar ve şairdir.
işin ilginci görevlendirme ile paris'e gidene kadar milliyetçilik hakkında ne bir söz söylemiş ne de bir kaç satır karalamıştır. paris'ten geldikten sonra yaptığı bu faaliyetler çatışmayı körüklemiş zıt kutupları iyice ayrıştırmıştır. bunların hepsi bi kenara paris'e gidip geldikten sonraki değişimi manidardır.

   peynir gemisi   06.12.2008 16:07 ~ 16:10
   #1104839
19.

yahudi asıllı ve asıl adı moiz kohen olan tekin alp, ziya gökalp'i sürekli över ve ona ''türkçülüğün hakiki peygamberi'' derdi. gökalp'i etkileyen başka bir isim ise alman yahudilerinden alexander helphand'dır. 1910-1915 yılları arasında ittihat ve terakki'nin müşaviri olarak türkiye'de bulundu. yahudilerin filistin civarında yurt edinebilmesi için herhangi bir yolla bölgenin osmanlıdan koparılması gerekiyordu. bu da türklerle arapların ayrılığından geçiyordu. sırf bunun için aydınlara türkçülük aşılanmıştır. zaten dikkati çeken en büyük şeylerden biri de o dönemde türkçülüğü büyük şekilde destekleyen ve aydınlarımıza da destek veren lumbey davids, leon cahun ve arminius vambery yahudiydi. ayrıca ziya gökalp'in ismi mehmet ziya'dır. daha sonradan mehmet'i atmıştır.

tesadüf müdür? yok birader, bence değildir.

   olur yavru seviselim   15.02.2009 14:11 ~ 14:12
   #1198541
20.

cumhuriyet ideolojisinin temellenmesinde mühim rol oynamış sosyologlardan.ardından gelen sosyal bilimcileri'de dolaylı dolaysız bir şekilde etkilemiştir.ayrıca gerçek manada sosyolojik tespitler yapamamış olmasına karşın türkiye'de ondan sonra adam akılllı sosyolog çıkamamış ve sadece üniversitelerde ders anlatan ve tv'lerde eyyamcılık yapan sözde sosyologlar yetişmiştir.

   ufurukten teyyare   15.02.2009 14:50
   #1198586

12 

 

sayfa

 / 2 

reklamı kapat

yazdır