ziyaeddin berni

1.

hindistan’ın meşhûr velîlerinden. hâce nizâmüddîn-i evliyânın talebesidir. hocasına yakın olmak nîmetine kavuşan seçilmişlerdendi. gıyâspûr şehrinde otururdu. 1285 (h.684) senesi civârında doğup, 1357 (h.758) de vefât etti. vefât târihi, keşf-üz-zünûn’da 1493 (h.899) olarak bildirilmiştir ki, bu mümkün değildir. babası müeyyidülmülk sultan alâeddîn halacî'nin kardeşi aklî hanın nâibi idi.

   eussstas   18.01.2010 00:48
   #1861946
 
reklamı kapat

yazdır