turbanin islamda olmadigi gercegi

1.

türbanı savunanlar genelde nur suresi 31. ayeti gösterirler.
“resulüm! mümin kadınlara da söyle ki; bakışlarını kıssınlar ve edep yerlerini günahtan korusunlar, -mecburen görünen yerler hariç- zinetlerini teşhir etmesinler başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler”(nur, 24/31)

başörtüsü olarak kullanılan kelime arapçada “h-m-r” kökünden gelen “humur” kelimesidir. humur örtü demektir. “örtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar” ibaresinden büst bölümü örtülürken, belki rüzgardan ve soğuktan korunmak için başın üzerinden omuzlara ve büste atılan bir örtü olarak düşünülse de bu tasvirden hiçbir şekilde baş örtüsü anlamı çıkmayacaktır. çünkü ayet, saçları değil doğruca göğüs yırtmaçlarının üstünü işaret etmektedir. zira erkek tarafından çekici bulunan, cinsel bir uyarı olarak algılanan, kadının saçı değil, kadının yarısı elbise tarafından gizlenmiş göğüs yuvarlağı ve göğüs çatalıdır. zaten cinsel uyarı unsuru kadının saçı olsaydı, kanımca yaratan, kadının saçını değil, erkeğin gözünü örterdi, herhalde bir göz örtüsü veya yarım at gözlüğü ile.

bu ayette dikkatleri çeken ikinci kelime arapça “ziinet” türkçe “ziynet” kelimesidir. ziynet kelimesi, kadına mahsus kıymetli unsurlardır. iyice düşünüldüğünde, ziinet kelimesi süs ve takı manasına gelirken, kadına mahsus kıymetli unsurlar babından, kadının yüzü, saçları, göbeği, sırtı, bacakları, göğüsleri ve kalçaları manasına da kullanılmaktadır. bu ayette ise kadınların bedenleri ve cinsellik mevzu bahis olduğundan, burada ziynet, “göğüsler ve kalçalar” manasında kullanılmış olmalıdır.
halbuki, başörtüsünü dinsel bir kapanma emrinin sonucu olarak kullanıldığını savunan kesim “humur” sözcüğünü “başörtüsü” olarak algılayıp, “ziinet” sözcüğünü de “saç” olarak yorumladığında, ki birçok tefsirde “saç” manasına kullanılmıştır, ayetin o kısmının tercümesi de şu şekle dönüşmektedir:
görünen kısımlar müstesna, ziinet yani saçlarını açmasınlar. humur yani başörtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar. ….

*

   lamangako33   19.09.2010 18:27 ~ 21.09.2010 00:05
   #2175937

başlığın devamı

 
reklamı kapat

yazdır