bilimin kuran i reddetmesi

44.

aşağıdaki ayetler incelendiğinde bilimin kuran ı neden reddettiği sanırım anlaşılabilir.

gerçi bakara 259 ve 260 ta bahsedilen diriliş günümüz klonlama tekniği ile savuşturulabilir. sanırım o ayeti yanlış tefsir etmiş olabilirim. zira orada anlatılmak isteden fiil ", bilimin zamanla hayvan ve insan klonlayacak seviyeye gelecegi ve dirilişe katkı sağlayacagı vurgulanmış olabilir. dedik ya tefsir hatası yapabilirim.

ankebut 14' ü incelediğimizde çıkan tefsir, henüz bilim o kadar gelişmedi lakin zamanla gelişir, hücreler kopyalanır, yenilenir vs vs..

"bilimin kuran'ı reddettiğini de kim söylemiş"? hıh..!


tarık 5-6-7 de sanırım ilik naklinden bahsediliyor. zira bilgi sahibi olmadığım bir konuda sallamak istemem. kaburga'nın içinde bulunan (varsa) sıvıdan ilik nakli yapılabiliyor mu?..

zariat 49 da, bütün hayvanlar çift yaratılmıştır deniliyor fakat bakteri ve virüslerin dişisi ve erkeği yoktur. bölünerek ürerler. tabii bakteriyi canlıdan saymazsak bu tez doğru gibi görünüyor.

maide 60 te ise, insanların ceza olarak maymuna dönüştürülmesinden bahsedilmiş, burada da evrim teorisi'nin gerçekliği vurgulanmış olsa gerek.
......................................................................

tarık 5. insan neden yaratıldığına bir baksın!

tarık 6. atılan bir sudan yaratıldı.

tarık 7. (o su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar.

bakara 102. 102. süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. halbuki süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. lâkin şeytanlar kâfir oldular. çünkü insanlara sihri ve babil'de hârut ile mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. halbuki o iki melek, herkese: biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. oysa büyücüler, allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! keşke bunu anlasalardı!

maide 60. de ki: allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? allah'ın lânetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tâğuta tapanlar çıkardığı kimseler. işte bunlar, yeri (durumu) daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır.

bakara 259. yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş (alt üst olmuş) bir kasabaya uğradı; "ölümünden sonra allah bunları nasıl diriltir acaba!" dedi. bunun üzerine allah onu öldürüp yüz sene bıraktı; sonra tekrar diriltti. ne kadar kaldın? dedi. "bir gün yahut daha az" dedi. allah ona: hayır, yüz sene kaldın. yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. eşeğine de bak. seni insanlara bir ibret kılalım diye (yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik). şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz, dedi. durum kendisince anlaşılınca: şimdi iyice biliyorum ki, allah her şeye kadirdir, dedi.

bakara 260. ibrahim rabbine: ey rabbim! ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. rabbi ona: yoksa inanmadın mı? dedi. ibrahim: hayır! inandım, fakat kalbimin mutmain olması için (görmek istedim), dedi. bunun üzerine allah: öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra (kesip parçala), her dağın başına onlardan bir parça koy. sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler. bil ki allah azîzdir, hakîmdir, buyurdu.

ankebut 14. andolsun ki biz nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi.

   hazreti muhabbet   03.01.2008 19:43
   #800119

başlığın devamı

 
reklamı kapat

yazdır