bilgi

9.

islami literatürün iki şekilde tasnif ettiği kavramdır.

bunlardan birincisi "nakli bilgi" ikincisi ise "akli bilgidir".

nakli bilgi daha doğrusu nakli ilimler, -adından da anlaşılacağı üzere- aktarmaya dayanır. tıpkı fıkıh gibi kelam, hadis, akaid gibi ya da tarih gibi...
nakli ilimlerde esas olan kaynaktır ki bunlar da ikiye ayrılır:

birincisi tevatürdür (yani güvenilir sözlü kaynaklardır) ikincisi ise yazılı kaynaklardır.

akli ilimler ise matematik gibi, fizik, kimya gibi deneye, gözleme dayanan bilgilerdir.

buradan da anlaşılacağı üzere nakli ilimlerde "bu niye böyle?" , "şu niye şöyle?" gibi sorulardan ziyade kaynak sorulur. şayet kaynak sizin için güvenilir ise inanırsınız. akli ilimlerde ise deney vardır, gözlem vardır, tabii algılar dahilinde. işte burada pozitivist bakış devreye girebilir. ancak kalkıp da nakledileni* (ya da nakledildiğine inanılanı) sorgulamaya kalkarsanız -mesela vahiy gibi- o zaman sapıtırsınız.

   m0ll4   20.05.2008 23:12 ~ 23:17
   #925665

başlığın devamı

 
reklamı kapat

yazdır