alfabetik sıralama ile başlıklar

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

açılma zamanına göre başlıklar

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

site haritası

alfabetik sıralama ile başlıklar:

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

açılma zamanına göre başlıklar:

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


harf: y

 

◊ ya hatice bak allah diye bir tanri var tamam mi

◊ ya hayir katilmiyorum

◊ ya hep inandigin sey gercek degilse

◊ ya hep ya hic

◊ ya hep ya hic kafasi

◊ ya hep ya hic kurali

◊ ya hepsin ya hic ya turksun ya pic

◊ ya her seyim olursun ya hicbir seyim

◊ ya herro ya merro

◊ ya herru ya merru

◊ ya hey

◊ ya hic kafama yatmadi acikcasi

◊ ya hizir semahi

◊ ya hocaya ya kocaya

◊ ya hosuma giderse korkusu

◊ ya hu

◊ ya hu yahu

◊ ya huyundan ya suyundan

◊ ya icindesindir cemberin ya da disinda

◊ ya ikisine de asigim

  4567891011121314  

 

sayfa

  / 1029